Kasta inte bort värdefull kompetens i sjukvården

När M+SD-styret nu varslar 900 personer så är det ett stort misstag. Det är personal som vi behöver i dag och framför allt personal som vi kommer att behöva i framtiden. Det råder ingen arbetsbrist i sjukvården. Däremot akut personalbrist, skriver Jessica Eek (V) och Malin Östh (V).

Regionens undersköterskor arbetade förra året övertid motsvarande 75 heltider. Att i ett sådant läge lägga ett stort varsel på just undersköterskegruppen är en ekvation som inte går ihop, skriver debattörerna.

Regionens undersköterskor arbetade förra året övertid motsvarande 75 heltider. Att i ett sådant läge lägga ett stort varsel på just undersköterskegruppen är en ekvation som inte går ihop, skriver debattörerna.

Foto: Bertil Ericson / TT

Debatt2024-03-01 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det råder ingen tvekan om att Region Östergötland har ekonomiska problem. Men är lösningen på detta att östgötarna ska betala med sämre sjukvård som kommer leda till ökat lidande och risk för ökad dödlighet? Är lösningen att avskeda kompetent vårdpersonal som vi har ett stort behov av? Nej. Från Vänsterpartiet vill vi se helt andra lösningar.

Alla prognoser för sjukvården visar på stora behov av att rekrytera personal de kommande åren. Alla är överens om att detta är vårdens största utmaning. Den personal som nu varslats behövs, både i dag och framöver. Regionens undersköterskor arbetade förra året övertid motsvarande 75 heltider. Att i ett sådant läge lägga ett stort varsel på just undersköterskegruppen är en ekvation som inte går ihop.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tydligt visat i sina prognoser att det finns ett extremt stort behov av att rekrytera personal för att klara av välfärden de kommande åren. För att klara av dagens kvalitet i sjukvården behövs mer än 85 000 fler i sjukvården de kommande sju åren enligt SKR. För Region Östergötland motsvarar det nästan 5 000 personer.

Det är inte bara de som nu varslas som drabbas. Även de kollegor som blir kvar kommer drabbas av ökad arbetsbörda, stress och andra brister i arbetsmiljön. Detta kommer med stor sannolikhet bidra till en nedåtgående spiral där fler väljer att lämna regionen samtidigt som detta kommer gör det allt svårare att rekrytera ny personal.

Vi vet dessutom att det är mycket dyrt att anställa ny personal. Underskottet på sjuksköterskor bidrar till en dyr och ineffektiv vård, men lösningen är inte stora varsel. Ta fasta på den kompetens som finns och erbjud regionanställda undersköterskor möjlighet att, med stöd av Region Östergötland, omskola sig till sjuksköterskor.

Sedan finns det mycket att göra för att förbättra ekonomin i regionen. Vi har presenterat en rad förslag med allt från att se över löner och förmåner för politiker och höga tjänstemän, få stopp på välfärdsbrottslighet som kostar miljoner och avskaffande av dyra privatiseringar.

Men det handlar också om hur vi ser på samhällsekonomin. Här måste regeringen skärpa sig. I stället för att fortsätta prioritera skattesänkningar, år efter år efter år, så handlar det om att i stället börja prioritera sjukvården. Vill vi ha en sjukvård värd namnet så måste den prioriteras. För oss är det en självklarhet.