"Ansvar för framtiden börjar med att satsa på skolan"

Den statliga skolpengen ska garantera att alla barn – i varje lands- som kommundel – får en schysst start i livet. En återupprättad kunskapsskola är vad Linköping förtjänar, skriver Johan Pehrson, Liberalernas partiledare.
Den statliga skolpengen ska garantera att alla barn – i varje lands- som kommundel – får en schysst start i livet. En återupprättad kunskapsskola är vad Linköping förtjänar, skriver Johan Pehrson, Liberalernas partiledare.

Fler ska bli en del av en bred medelklass och vägen dit går genom en avklarad skolgång. Därför vill Liberalerna att det införs en statligt reglerad skolpeng som försvårar för kommunpolitiker att snåla på skolan, skriver Johan Pehrson, partiledare för Liberalerna.

Debatt 17 november 2023 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag håller Liberalerna sitt landsmöte i Linköping. Valet av stad är inte en slump. En medelstor universitetsstad med aktningsvärda företag är den samhällsmodell som i mångt och mycket byggt Sverige starkt. 

Linköping, Umeå, Norrköping och Örebro är lika viktiga för Sveriges utveckling som Malmö och Stockholm. 

I Lärarförbundets sista undersökning från 2021 rasar Linköping i rankningen över landets bästa skolkommuner och hamnar på 151:e plats av 290 möjliga. Inom områdena andel godkända elever och lärarlöner ligger kommunen nästan i botten.

Linköping är dock inte ensamt om att kämpa med skolresultaten.

Internationella undersökningar visar att var femte svensk grundskoleelev läser för dåligt. Gapet mellan de som läser bäst och de som läser sämst ökar. Det gör att vi riskerar att få en generation funktionella analfabeter. Skillnaden till hur det såg ut förr är stor. 2001 presterade Sverige bäst av alla deltagande länder.

Det behövs en återgång till grunderna i svensk skola. Läsa, skriva och räkna – med riktiga böcker – är det som lägger grunden för frihet och egenmakt. Det är det som har byggt medelklasstäder som Linköping starka – och det som ger oss välstånd i framtiden. 

Vissa skillnader mellan kommuner kan vara motiverade. Exempelvis kan glesbygdsskolor vara dyrare att driva för att de behöver skolskjuts eller så kan föräldrarnas utbildningsbakgrund vara helt olika. Men idag kan det skilja 80% på den lägsta och högsta skolpengen. Sådana skillnader är inte rimliga. 

Samma slutsats når den statliga utredaren Björn Åstrand. Han finner att hälften av variationerna i skolpengen saknar förklaring, det vill säga inte har någon grund i verkliga förhållanden. 

Lika allvarligt är de skolnedskärningar som syns runt om i landet. Rika kommuner, som Stockholm och Göteborg sparkar nu personal. Liberalerna skulle helst vilja att skolan förstatligades, men i brist på det måste något göras akut.

Därför vill Liberalerna sätta ett statligt reglerat golv för hur lite man får satsa på skolan. Ingen kommunpolitiker, blå eller röd, ska lättvindigt kunna spara på Sveriges framtid. 

Det kommer göra att alla barn i Sverige får samma tillgång till skolböcker, utbildade lärare och specialpedagoger. 

Den statliga skolpengen ska garantera att alla barn – i varje lands- som kommundel – får en schysst start i livet. En återupprättad kunskapsskola är vad Linköping förtjänar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa