Jämställdheten behöver mer än slogans

Kvinnors otrygghet ökar, den ekonomiska jämställdheten är fortsatt eftersatt och det hedersrelaterade våldet och förtrycket har låtits breda ut sig.

Debatt2022-09-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges självutnämnt feministiska regering har haft 8 år på sig att vända utvecklingen, men den har i stället på många sätt förvärrats. Jämställdhetsarbetet kräver ett maktskifte.

Sedan Socialdemokraterna tillträdde 2014 har andelen kvinnor som känner sig otrygga på kvällen i sitt bostadsområde ökat. På skyddade boenden sover kvinnor och barn 80 000 nätter på flykt årligen. Var fjärde kvinna uppger att hon inte skulle ha råd att lämna sin relation. Kvinnor tar ut merparten av föräldraledigheten och det skiljer flera miljoner i livsinkomst mellan kvinnor och män. 

2014 hade lika många utrikes födda män och kvinnor ett jobb att gå till, men kvinnorna har halkat efter och hälften saknar en inkomst som det går att leva på. Sveriges misslyckade integration har med andra ord framför allt drabbat kvinnorna. 

Ojämställdheten märks även inom vården. Den manliga kroppen har länge setts som norm inom medicinen och kvinnors sjukdomar, syndrom och symtom är mindre kända. Det här leder till att kvinnor som söker vård för allvarliga medicinska problem ibland inte tas på tillräckligt stort allvar. 

När Liberalerna varnade för det hedersrelaterade våldet och förtrycket, som i dag drabbar uppemot en kvarts miljon barn och unga, för över ett decennium sedan kallades vi rasister. Nu går tongångarna annorlunda, men det som görs är alldeles för lite, alldeles för sent.

Så här kan vi inte ha det. Jämställdhetsarbetet kräver en ny, liberal, borgerlig regering. I den är Liberalerna garanten för att jämställdheten sätts i första rummet.

Vi vill ta krafttag mot sexualbrott, våldsbrott och hedersbrott. Vi vill undanröja hinder för kvinnors företagande, sparande och möjlighet att göra karriär trots familjebildning. Vi vill satsa på utrikesfödda kvinnors egenmakt och egenförsörjning. Vi vill att vården ska vara jämställd och att sjukdomar som endast drabbar kvinnor ska prioriteras lika högt som andra sjukdomar. Vi vill att rätten till en trygg förlossning och eftervård ska vara en självklarhet för alla kvinnor som föder barn i Sverige. Vi vill dessutom grundlagsskydda rätten till abort, ett krav som flera andra partier nu äntligen har ställt sig bakom. 

Vi står redo att med politiskt mod göra det regeringen misslyckats med. Jämställdheten behöver mer än slogans och pressmeddelanden. Jämställdheten behöver ett maktskifte.