Ivarsson: Svaret från SD bekräftar min poäng

SD efterfrågar mer debatt och mer samarbete över blocken men förhindrar samtidigt detta genom sitt agerande, skriver Linda Ivarsson, grupppledare (MP).

Jag kommer i vilket fall inte att gå med på att förolämpas upp i talarstolen, skriver Linda Ivarsson, grupppledare (MP).

Jag kommer i vilket fall inte att gå med på att förolämpas upp i talarstolen, skriver Linda Ivarsson, grupppledare (MP).

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2023-12-07 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "SD: Dags för majoriteten att våga debattera mot oss":

Jag tycker att svaret på min debattartikel om det uppskruvade tonläget från SD bekräftar min poäng. Jag vill också ha en levande och konstruktiv debatt där olika frågor lyfts i kommunfullmäktige. Detta hindras dock av den hårda retoriken och det höga tonläget som SD använder. Om vi alla håller en respektfull ton kommer också fler att vara aktiva i debatten.

I sitt svar lägger Max Haienhjelm (SD) fram fyra frågor. Dessa har jag till stor del besvarat i min första debattartikel och vill be dig, Max, att gå tillbaka och läsa motiveringen till varför jag tycker att beslutet avseende arvodesberedningen är bra samt hur detta ska tillämpas. Jag ser inte att jag behöver upprepa mig. 

Jag kan komplettera med följande: Vad gäller frågan som ställs om beslutet att utskotten under kommunstyrelsen "som saknar verksamhetsansvar och budgetansvar ska få besluta om E-förslag av principiell karaktär vilket kan innebära avsevärda konsekvenser för budget och verksamhet” så kommer utskotten att kunna fatta beslut inom förvaltningens tilldelade ram och verksamhet. Beslut som är budgetpåverkande kommer även fortsättningsvis att beslutas i kommunfullmäktige i linje med den princip som också gäller i frågan om arvodesberedningen. Det finns alltså ingen bristande logik här. Med detta, och nästkommande stycke, ser jag att alla SD:s fyra frågor har besvarats.

SD efterfrågar mer debatt och mer samarbete över blocken men förhindrar samtidigt detta genom sitt agerande. Är det kanske SD:s linje om att hårdare tag är lösningen som också leder till att de menar att ett hårdare tag i debatten kommer att lösa detta? Jag kommer i vilket fall inte att gå med på att förolämpas upp i talarstolen.