Man ska kunna leva på sin pension när skatten är betald

Många pensionärer har idag väldigt knappa marginaler och har svårt att få vardagen att gå ihop.

Många av landets pensionärer är beroende av bostadsbidrag, äldreförsörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för att få vardagen att gå ihop, skriver artikelförfattarna.

Många av landets pensionärer är beroende av bostadsbidrag, äldreförsörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för att få vardagen att gå ihop, skriver artikelförfattarna.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2021-06-11 14:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Anledningarna kan vara flera såsom deltidsarbetande, hemmavarande med barn eller perioder av sjukdom. Gemensamt för många pensionärer är dock att det är alldeles för svårt att leva på sin pension när skatten är betald. 

I vårt Sverige ska ingen tvingas gå till socialtjänstkontoret och be om hjälp, för att de inte har råd med en ny vinterjacka eller nya vinterskor, om man har arbetat i hela eller stora delar av sitt liv. Sverige borde kunna bättre för att alla de människor som arbetat och byggt upp vårt samhälle ska få ett värdigt liv med livskvalitet efter pensioneringen.

Många av landets pensionärer är beroende av bostadsbidrag, äldreförsörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för att få vardagen att gå ihop. 

Över300 000 personer har pension och bor i ett hushåll som får ett av ovanstående bidrag. Deras genomsnittliga pension är cirka 120 000 kronor per år. På så låga inkomster är det orimligt att över huvud taget behöva betala skatt. 

Därför måste skattenivån för ålderspensionärer sänkas så att man som pensionär har tillräckligt över efter skatt så att pensionen räcker till viktiga saker som bostad, mat, kläder, eventuell avgift för vård och omsorg, en meningsfull fritid och andra nödvändiga omkostnader. 

I Sverige ska det löna sig att ha arbetat och betalat skatt. Det kan inte få vara så att människor som har ett långt yrkesliv bakom sig, men har tagit ansvar för hemarbetet och barnuppfostran knappt inte får mer pension än någon som inte har arbetat. Idag är skillnaden mellan invandrade pensionärer och pensionärer som har arbetat i Sverige alldeles för låg. 

En tänkbar väg för att stärka pensionerna är att kraftigt höja grundavdraget och göra det enhetligt för pensionärer så att de med allra lägst pension helt slipper att betala skatt. 

På ålderns höst ska inte det offentliga ta så mycket i skatt med ena handen att man ska behöva stå med mössan i handen och buga inför en myndighetsbyråkrat för att få tillbaka från den andra handen. Det är ovärdigt och skapar onödig och kostsam byråkrati.

Skatten på pensioner måste också generellt minskas för alla inkomstlägen. För oss moderater är det en självklarhet att vuxna människor, inte minst de som har levt allra längst, kan ta egna beslut. Det är en fråga om frihet och fråga om respekt.

Läs mer om