Ingen får lämnas efter när tekniken utvecklas

En ökad kontanthantering bidrar även till bättre beredskap och minskar sårbarheten i det svenska samhället vid exempelvis IT-attacker, skriver debattören.
En ökad kontanthantering bidrar även till bättre beredskap och minskar sårbarheten i det svenska samhället vid exempelvis IT-attacker, skriver debattören.

Fungerande betaltjänster är en grundläggande rättighet som ska möjliggöras för hela befolkningen, skriver debattören.

Debatt 17 september 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Ytterligare ett svek mot alla kontantbetalare" (15/9):

Vi går i dag mot ett alltmer kontantfritt samhälle. Det ska finnas tillgång till kontanter i hela landet. Den S-ledda regeringen la fram ett förslag – för att tillgängliggöra betalningstjänster för alla medborgare, för att trygga Sveriges beredskap och minska sårbarheten i det svenska betalningssystemet.

I september förra året var kontantmängden i Sverige 62 miljarder kronor. Det kan låta mycket, men motsvarar faktiskt endast 1,1 procent av bruttonationalprodukten (det samlade värdet av alla varor och tjänster som producerades i Sverige) det året. Det är den lägsta andelen kontanter bland alla jämförbara länder. 

Utvecklingen drivs på av flera faktorer men inte minst har bankerna ett stort ansvar. Antalet bankkontor med kontantservice mer än halverades mellan 2011 och 2016 och bankernas försäljning av andra betalmetoder har prioriterats. Affärer slutar acceptera kontanter i allt högre utsträckning, och hälften av handlarna i en undersökning från 2018 har uppgett att de kommer att sluta acceptera kontanter före år 2025.

 

Utvecklingen mot ett kontantfritt samhälle bär med sig många fördelar i och med att elektroniska betalningar är mer effektiva än kontanter. Utöver detta minskar det risken för rån och skattefusk. 

Samtidigt finns det behov av att kunna använda kontanter. Många vill fortsätta använda kontanter. I vissa grupper används kontanter i högre utsträckning än i den övriga befolkningen. En ökad kontanthantering bidrar även till bättre beredskap och minskar sårbarheten i det svenska samhället vid exempelvis IT-attacker. Vi bör alltså säkerställa tillhandahållandet av kontanter. 

Bankerna måste ta ett ansvar för att hela Sverige ska få tillgång till kontanter och möjliggöra betaltjänster för de grupper som står utanför det digitala samhället. Fungerande betaltjänster är en grundläggande rättighet som ska möjliggöras för hela befolkningen. 

Ingen får lämnas efter när tekniken med olika betalningslösningar utvecklas. Vår utgångspunkt är att banker och näringsliv har huvudansvaret för detta. Men om storbankerna misslyckas med att tillhandahålla en så grundläggande betaltjänst som kontanthantering, återstår inte annat än att gå fram med lagstiftning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa