Inför ett vaccinationsprogram för äldre

Anders Tegnell har fått ett nytt uppdrag, och ska utreda de nationella vaccinationsprogrammen.

Debatt 19 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kostnadseffektiva insatser för folkhälsa är, bland mycket annat, vaccinationer som skyddar mot farliga sjukdomar och räddar liv. Sjukdomar som smittkoppor och polio har bekämpats och är inget stort hot i Sverige i dag.

Många äldre och pensionärsorganisationer efterfrågar ett vaccinationsprogram för personer 65 år och äldre. Vaccin är ett beprövat och effektivt skydd mot hälsofarliga sjukdomar.

Exempel på vaccinationer som skulle kunna ingå i ett vaccinationsprogram är säsongsinfluensa, covid-19, bältros, pneumokocker (vid lunginflammation), TBE (mot fästingar), stelkramp … Vaccinationer som ska ingå styrs av behoven och nyttan de gör. 

Det finns ett barnvaccinationsprogram som har funnits under många år och är framgångsrikt, som skyddar barn mot allvarliga åkommor så som, mässling, kikhosta, röda hund, stelkramp, difteri med mera och är till stor nytta för barnet och samhället.  

Allmän vaccination är ett sätt att skydda de personer som är extra utsatta eller har en hög risk. Det är inte bara för att förebygga dödsfall, det handlar också om livskvalitet och sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron kostar många miljoner i förlorad arbetsinkomst och för samhället förlorade inkomster. Många årsrika arbetar fortfarande kvar i arbetslivet. 

Nu är det dags att skapa ett motsvarande vaccinationsprogram för äldre/årsrika. Vi blir allt fler äldre i samhället och vi behöver också få ett skydd. Sjukdomars farlighet ökar ofta med stigande ålder. Att erbjuda personer över 65 år ett vaccinationsprogram som är lämpligt för gruppen är både till nytta för den äldre och för att trycka ner smittspridningen i samhället. Det minskar det personliga lidandet, och ger en vinst för hälso- och sjukvården, genom att färre äldre insjuknar och tvingas söka sjukvård för botbara sjukdomar. Resurser frigörs och som kan läggas på andra patienter som har behov. 

Att utveckla ett vaccinationsprogram för äldre är en jämställdhetsfråga. Dessa vaccinationer bör vara kraftigt subventionerade och vara lika över hela landet. Kallelser och utförandet ska ske på ett ordnat och strukturerat sätt likt barnavårdscentralen. Det kan inte vara regionernas ansvar utan det måste ligga på en nationell nivå. Här behöver verkligen regeringen gå in och ta sitt ansvar, så att behovet och nyttan utreds och att det sedan blir lika över hela landet. 

Den 21 augusti firas pensionärernas dag. Det är 21 år sedan WHO instiftade dagen och att uppmärksamma äldrefrågorna har aldrig varit viktigare. I kommande val är det så mycket som 28,5 procent av valmanskåren som är 65 år och äldre. Vi Liberaler vill att man ser över vad som kan göras för de äldre/årsrika i samhället, så att de kan leva livet hela livet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa