Inför 6-timmars arbetsdag – sänk stressen

Sedan 1990-talet har antalet arbetsrelaterade dödsolyckor sjunkit i Sverige. Men samtidigt dör över 3 000 människor varje år en för tidig död på grund av sitt arbete. Och det som dödar flest är stress, skriver debattören.

Att sänka arbetstiden till 6 timmar per dag är ett bra och effektivt sätt för att minska stressen, bättra arbetsmiljön samt öka effektiviteten, skriver debattören.

Att sänka arbetstiden till 6 timmar per dag är ett bra och effektivt sätt för att minska stressen, bättra arbetsmiljön samt öka effektiviteten, skriver debattören.

Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Debatt2023-12-22 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Det krävs ett större inflytande över jobbet för att minska dödsfallen”, säger läkaren Bengt Järvholm.

Även om antalet dödsfall på arbetsplatserna i Sverige sjunkit sedan 90-talet finns det fortfarande över 3 000 människor som dör en för tidig död varje år på grund av arbetsrelaterade skador fast längre fram i livet, enligt en rapport från Umeå universitet.

Fram till 1980-talet var det kemiska produkter, damm och motoravgaser som toppade listan över faktorer som leder till en tidig död för arbetare. Men efter 1980-talet har den arbetsrelaterade stressen klättrat och är i dagsläget det som bidrar till flest dödsfall per år.

För att hitta lösningar på den arbetsrelaterade stressen måste analysen bokstavligt talat ned på golvet för att se hur anställas arbetssituation ser ut en vanlig arbetsdag. Lösningen på problemet ligger därför främst i händerna på de som kontrollerar arbetsmomenten och planeringen av arbetet – det vill säga arbetsgivarna.

– Det är viktigt att påpeka att det inte finns en motsättning mellan produktivitet och att minska den dödliga stressen. Tvärtom. Att få bort stress och olyckor ökar snarare produktiviteten, säger Bengt Järvholm.

Att sänka arbetstiden till 6 timmar per dag är ett bra och effektivt sätt för att minska stressen, bättra arbetsmiljön samt öka effektiviteten.

I Sverige har vissa kommuner valt att genomföra testprojekt där arbetstiden för socialarbetare kortades ner. I stället för att arbeta den traditionsenliga 8-timmarsdagen, erbjöds de anställda att spendera sex till sju timmar på arbetsplatsen. Eftersom idén är att 6-timmarsarbetsdag inte ska minska produktiviteten, behöll personerna sin ursprungliga lön. Efter att prövotiden avslutades, utvärderades projektet.

När resultaten sammanställdes påvisades flera fördelar med att låta kollegorna arbeta 6-timmars arbetsdag. Några av dessa var:

* Tilltagande effektivitet under arbetstid

* Mer tid för nöje och familj

* Bättre återhämtning

Att mer fritid skulle följa av minskad arbetstid till samma ersättning är ett på förhand rimligt antagande som visade sig sant. Det samma kan sägas om återhämtning.

Linköpings kommun – som förespråkar att vara en förebild för andra kommuner – är tyst i frågan om 6 timmars arbetsdag och reagerar inte på alla rapporter och forskningar gällande nödvändigheten av sänkt arbetstid för sänkt stress och arbetsrelaterade sjukdomar.