Idrottsrörelsen gör Östergötland starkare

Behovet av ändamålsenliga anläggningar och idrottsmiljöer är en fråga som ofta diskuteras inom idrotten, men det är även en fråga för kommuner, regioner och staten.

Debatt2022-06-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att få en ännu tydligare bild har RF ställt frågor till idrottsföreningar om deras anläggningssituation.

Detta för att kartlägga hur olika idrotter i olika delar av Sverige upplever sina förutsättningar. Anläggningssituationen är helt avgörande för att idrottsföreningar ska kunna bedriva en väl fungerande verksamhet, både vad gäller träning, tävling samt socialverksamhet i anslutning till idrotten.

Rapporten om anläggningar visar samma resultat nationellt som vi i samtal med föreningar fångar upp här i Östergötland. 

* 1 av 4 idrottsföreningar upplever att de behöver mer tid och/eller mer plats att idrotta på. Många av dessa föreningars verksamhet begränsas av platsbrist.

* Nära hälften av alla föreningar uppger att det finns ett stort renoveringsbehov där de idrottar. Behovet upplevs lika stort oavsett om föreningen äger platsen eller hyr av kommunen.

* Ungefär var femte förening upplever kostnader kopplat till anläggningen som ett stort problem. Främst är det föreningar som äger och driftar sin egen anläggning eller hyr av en privat aktör.

2022 är ett valår och RF-SISU Östergötland har under våren arrangerat dialogmöten mellan lokala politiker och föreningslivet i flertalet av de östgötska kommunerna. Vi har med stor glädje noterat att intresse och engagemang varit stort hos både politiker och föreningar. Anläggningsfrågan har varit den fråga som engagerat mest och som tagit mest plats i debatten. Behovet av ändamålsenliga anläggningar är oerhört stort och varierar stort i de olika östgötska kommunerna. Vi kan dock notera en brist på långsiktighet i planeringen av anläggningsutveckling. Ytterst få av våra östgötska kommuner har en anläggningsstrategi som långsiktigt säkrar plats för idrott och rekreation. 

Idrotten har en oerhört viktig roll att spela för att motverka ohälsa och stillasittande – men då behöver vi någonstans att vara! Vi vill bidra till att minska hälsoklyftorna genom att fler rör sig mer tillsammans. Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i bättre folkhälsa och ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle. Idrott är folkhälsa. 

Låt inte våra anläggningar förfalla, bygg för en rörelserik framtid, investera i anläggningar för idrotten – Idrotten gör Östergötland starkare!