Hur ser planeringen för den uppskjutna vården ut?

Ett år har gått sedan coronapandemin fick sitt grepp om världen, Sverige och Östergötland. I skrivande stund är tredje vågen ett faktum. Vaccinationerna ger hopp om framtiden, men utmaningarna för sjukvården kommer inte ta slut när pandemin klingar av.

I Östergötland har 3 833 färre operationer/åtgärder genomförts inom specialistvården under perioden mars–dec 2020, jämfört med samma period 2019, skriver artikelförfattarna.

I Östergötland har 3 833 färre operationer/åtgärder genomförts inom specialistvården under perioden mars–dec 2020, jämfört med samma period 2019, skriver artikelförfattarna.

Foto: Bertil Ericson / TT

Debatt2021-04-15 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjukvården har tvingats ställa om på grund av pandemin. Annan vård, så som planerade behandlingar och operationer, har behövt ställas in för att frigöra personal och för att kunna prioritera omhändertagandet av patienter med covid-19.

Under mars–oktober 2020 minskade exempelvis antalet nyupptäckta cancerfall, sett till hela landet, med 10 procent jämfört med samma period 2019. Det skulle kunna betyda att så många som uppskattningsvis närmare 6 000 cancerfall inte upptäckts. Den största procentuella nedgången är för prostatacancer, livmoderhalscancer och lungcancer. 

Det finns också indikationer på att invånare i viss mån avvaktat eller till och med avstått från att söka vård under pandemin. När hälso- och sjukvården återgår till normalläge igen finns det risk för att befolkningens samlade behov av hälso- och sjukvård är större än innan utbrottet av covid-19.

Om vi ser till Östergötland visar statistik från Väntetider i vården att 3 833 färre operationer/åtgärder genomfördes inom specialistvården under perioden mars–dec 2020, jämfört med samma period 2019. Till det kan en fortsatt besvärlig vår läggas där vi i detta nu befinner oss i ett ytterst ansträngt läge.  

Detta gör att en så kallad vårdskuld har skapats för sjukvården att ta igen när pandemins grepp släpper. De eftersatta vårdbehoven till följd av pandemin är stora. Följderna av uppskjuten vård kan bli svåra och kostsamma komplikationer, för både patienten och samhället – under många år framöver.

Även om covid-19 tar i stort sett all fokus just nu, menar vi att de styrande partierna för Region Östergötland behöver vara transparanta med hur stor den samlade vårdskulden till östgötarna är och – framför allt – hur planen ser ut för att hantera den uppskjutna vården? Man får i det arbetet inte glömma bort arbetsmiljöaspekterna för Region Östergötlands medarbetare. 

Kommer S-ledningen exempelvis att våga lägga partiboken åt sidan och ta hjälp av privata vårdgivare för att beta av skulden? Alla som kan hjälpa till kommer att behövas.

Vi får aldrig glömma att bakom varje siffra i statistiken finns en person som väntar på att få sin nödvändiga vård eller behandling. En väntan som i många fall är förenad med stark oro. Dessa personer förtjänar någon form av besked.