Hur är det möjligt att nya Kungsbergsskolan läggs ned?

Barn och ungdomar i kommunen är värda att satsa på och förtjänar inte bara en god och likvärdig utbildning utan även tillgång till väl anpassade skolbyggnader i sina närområden, detta är viktigare ju yngre barnen är, skriver debattören.

Varför inte bygga en ny skolbyggnad för F-6 för alla barnen som i dag går och kommer gå i barackerna och i Tanneforsskolan, skriver debattören.

Varför inte bygga en ny skolbyggnad för F-6 för alla barnen som i dag går och kommer gå i barackerna och i Tanneforsskolan, skriver debattören.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2023-02-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Kungsbergsskolans högstadium läggs ner" (9/2):

Hur e d möjligt? Man frågar sej gång på gång hur e d möjligt? 

När man läser om nya Kungsbergsskolan som ska läggas ned när den nyss startat. När den planerade F-6 skolan vid Folkungavallen inte längre ska byggas för att bostäderna som ska byggas i området inte kommer locka barnfamiljer. När eleverna i F-6 från gamla Kungsbergsskolan går i baracker (paviljonger) för att det efter sju-åtta år efter den gamla dömts ut fortfarande inte fattats beslut om den nya skolbyggnad för dem, än mindre byggts någon. Då finns det kanske skäl att bli fundersam.

Att veta hur många personer födda varje år som bor i kommunen borde vara en av de mer enkla och tillförlitliga uppgifterna en kommun har att förhålla sig till. Det finns osäkra faktorer i vår omvärld och som kan ändra sig från år till år, men demografin är sällan en av dem, än mer sällan att befolkningsunderlaget i existerande årskullar kraftigt minskar. Men naturligtvis måste en kommun utifrån ändrade faktorer justera verksamheter och revidera fattade beslut, men det finns de tillfällen då man måste fråga sig vad det är som pågår. Det måste finnas en planeringshorisont som håller över tid, där det inte från ett år till annat kan ske så pass stora ändringar som dessa eller att inga beslut fattas alls efter flera år. 

Tvära kast eller limbo kan inte vara det vi ska behöva förvänta oss av den kommunala beslutsprocessen och verksamheten. Kommuner ska uppvisa handlingskraft och en optimistisk syn på framtiden. En villighet att satsa på kommunen och dess medborgare. Göra saker bättre och mer tillgängligt för så många som möjligt. Barn och ungdomar i kommunen är värda att satsa på och förtjänar inte bara en god och likvärdig utbildning utan även tillgång till väl anpassade skolbyggnader i sina närområden, detta är viktigare ju yngre barnen är. 

Tycker vi att grundskolan är viktig? Är god och likvärdig utbildning en rättighet för alla barn? Ska skolan utöver sin roll att utbilda även verka kompensatoriskt, vara den stora utjämnaren så måste de få resurser för det, men se det inte som en kostnad utan en investering på våra barn och framtiden. Med jämlikhet, rättvisa och solidaritet som utgångspunkt i beslut som fattas rörande våra barn och ungdomar så måste det även betyda kommunala skolor i alla områden, även där Kungsbergsskolans gamla byggnader i dag ekar tomma.

Om nu inte nya Kungsbergsskolan ska finnas kvar och den utdömda Kungsbergsskolan ska rivas och högstadieskolan inte längre byggas. Varför då inte bygga en ny skolbyggnad för F-6 för alla barnen som i dag går och kommer gå i barackerna och i Tanneforsskolan. Detaljplanen finns ju redan så varför då inte en skola för de yngre barnen. De förtjänar bättre än så här, behovet är identifierat och uppenbart, detaljplan fastställd och klar. Vilka ursäkter finns det kvar för att inte bygga en ny skola för de yngre barnen? Området vid barackerna kan mycket väl användas till att skapa en ordentlig idrottsplats för aktiviteter både inne och ute, inte bara för skolbarn utan för alla.

För övrigt anser jag att karensen bör avskaffas!