Höghastighetsbanan är en lönsam investering

Det är en sak att kunna transportsystem men en helt annan att beräkna de nationalekonomiska konsekvenserna av en ny järnväg, skriver Anders Lundberg.

Ju snabbare tåg desto bättre, anser debattören.

Ju snabbare tåg desto bättre, anser debattören.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2019-11-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ju snabbare tåg desto bättre! Då kan tåget på allvar konkurrera med inrikesflyget. Det är det de flesta förnuftiga människor i dag vill ha.

Det är tråkigt att även kristdemokraterna Ebba Busch Thor och Sara Skyttedal verkar fega ur när det gäller att satsa på nya höghastighetståg i Sverige.

Det är inte bra när en del av den offentliga debatten refererar till professorer på Transportstyrelsen som tycker att investeringar i höghastighetståg är olönsamma. De saknar tyvärr kompetensen att räkna ut de troliga vinsterna. Det är en sak att kunna transportsystem men en helt annan att beräkna de nationalekonomiska konsekvenserna av en ny järnväg.

Här har saknar en del experter ett nationalekonomiskt långsiktigt helhetsperspektiv. Likadant med företagsekonomiska ”professorer”. En företagsekonom ser alldeles för kortsiktigt på lönsamheten och dessutom på en alldeles för begränsad del av investeringens konsekvenser.

Tillväxt inom industri- och bostadssektorn kommer att ske utmed hela höghastighetsbanan. SJ pratar här om 100 000 nya bostäder. Privata fastighetsbolag vill väldigt gärna få mer tillstånd och mark att bygga på. De ser inte byggandet som en kostnad – de ser det som en inkomstkälla och räknar med avkastning på sina investeringar. Därför ska man inte lägga till kostnaden för nya bostäder. 

Den här investeringen i höghastighetsbanor är inget nollsummespel, det är en ökning av landets produktionskapacitet som ger en ökad omsättning hos företagen. 100 000 nya lägenheter kommer att ge underlag för minst 100 000 nya jobb och åtföljande nya skatteintäkter. Därför bör man till pluskontot addera uppskattningsvis minst 5 000 Mkr per år i täckningsbidrag för ökade skatteintäkter.

Räkna ut värdet av alla nya jobb under banans livslängd så kommer hela kalkylen istället att peka på en robust lönsam investering!

De flesta stora transportbyggen i landet har föregåtts av mycket vånda och beslutsångest. Idag kan vi knappast säga att det var onödigt att bygga vår befintliga järnväg på 1800-talet. Är det någon som tycker att det var en dålig investering?

Vi behöver ju både fler jobb, fler bostäder och en bättre järnväg. 

Anders Lundberg