Hög tid att fokusera på tryggare omsorg

Det borde vara en självklarhet för en rik kommun som Linköping att på bästa möjliga sätt ta hand om de generationer som byggt vårt land, skriver debattörerna.

Debatt 8 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Så mycket bättre är inte bara ett tv-program utan även vår målsättning i Linköpingslistan för kommunal verksamhet. Med tanke på vårens och sommarens följetong i Corren om stora brister i vår äldrevård är det hög tid att fokusera på hur omsorgen om våra äldre, och arbetsmiljön för personalen, kan bli både bättre och tryggare.

Oavsett familjesituation önskar vi att alla ska få ett värdigt omhändertagande på ålderns höst. Det borde vara en självklarhet för en rik kommun som Linköping att på bästa möjliga sätt ta hand om de generationer som byggt vårt land. 

 

Linköpingslistan föreslår därför:

* Att ett utvecklingsprojekt utifrån “Mörbylångamodellen” kan införas på en eller flera kommunala enheter inom äldreomsorgen. Mörbylångamodellen har gjort både de äldre och personalen nöjdare. Enligt modellen lägger hemtjänstpersonal bland annat schemat och beräknar själva den tid som behövs för varje vårdtagare. Vårdtagaren får möta samma personal på förmiddag och eftermiddag. Minutstyrningen har slopats och personalen hinner komma i tid. Allt detta har lett till tryggare vårdtagare, färre inskrivningar på sjukhus och en personal som har en vettig arbetssituation.

* Att antalet tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen ökar och att det tillsätts fler vårdbiträden. Vi är väl medvetna om den rådande kompetensförsörjningsbristen inom framför allt vård och omsorg, men vi menar att med bättre arbetsvillkor kan vi bättre möta den utmaningen och vara ett mer attraktivt val för framtida arbetstagare.

* Att svenskundervisning erbjuds inom ramen för anställningen. Utan den stora andelen utlandsfödda arbetstagare inom vården skulle vi ha ännu större problem än språkförbistring, men självklart måste personalen och vårdtagarna förstå varandra.

Vården är inte bara regionens ansvar. Kommunen har egen vårdpersonal som har anställning i just kommunen. Vi i Linköpingslistan anser att det är hög tid att förändra och förbättra kommunal äldrevård. Vår budget på 40 miljoner mer till äldrevården än det rådande styrets löser inte alla problem, men vi kommer en bit på vägen. Vi i kommunen kan så mycket bättre. Dags att visa det!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa