Hjälp Östergötlands unga – agera mot bostadskollapsen

Här hemma råder det underskott på bostadsmarknaden i de flesta av våra orter, bland annat Linköping, Norrköping och Motala. Det är något vi ser med största allvar på och vill åtgärda, skriver debattörerna.

En kris i bostadssektorn likt denna har vi inte varit med om på länge. Det handlar inte bara om att byggtakten halverats under året, utan även om att det kommer dröja länge innan den återhämtar sig, skriver debattörerna.

En kris i bostadssektorn likt denna har vi inte varit med om på länge. Det handlar inte bara om att byggtakten halverats under året, utan även om att det kommer dröja länge innan den återhämtar sig, skriver debattörerna.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Debatt2023-09-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I slutet av förra året varnade vi för att bostadsbyggandet skulle minska avsevärt under 2023 och drastiskt påverka ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden. På väg in i årets sista kvartal kan vi konstatera att situationen är diger. I vår rapport “Bostadsbyggandets betydelse för unga vuxna” framkom att över 11 000 unga går miste om en bostad om bostadsbyggandet minskar med 25 procent. I Boverkets senaste prognos har byggtakten halverats. Om ingenting görs omgående får det långtgående konsekvenser, inte bara för våra unga, utan Sverige i helhet.

En kris i bostadssektorn likt denna har vi inte varit med om på länge. Det handlar inte bara om att byggtakten halverats under året, utan även om att det kommer dröja länge innan den återhämtar sig. Åtminstone är det prognosen, om ingen från politiken agerar kraftfullt.

Krisen slår till tydligast mot de unga, som får färre chanser att ta sina första stapplande steg ut i vuxenlivet, och kliva över tröskeln till en alldeles egen bostad. Det blir först och främst färre lägenheter tillgängliga, i en tid då det redan råder bostadsbrist i många kommuner. Enligt Boverket är det underskott på bostäder i 180 av landets 290 kommuner. Totalt bor hela 80 procent av landets befolkning i kommuner som uppger att de har underskott på bostäder. 

Här hemma råder det underskott på bostadsmarknaden i de flesta av våra orter, bland annat Linköping, Norrköping och Motala. Det är något vi ser med största allvar på och vill åtgärda. 

Rapporten ”Bostadsbyggandets betydelse för unga vuxna” spräcker även myten om att nyproduktion enbart är för medelålders och äldre. I rapporten framgår det tydligt att unga vill ha nyproducerade lägenheter, och när flyttkedjorna inte fungerar i kombination med en minskning i bostadsbyggande, drabbas unga dubbelt.

Men, det blir inte bara unga som påverkas, utan bostadskrisen ger negativa effekter för hela samhällsekonomin. Riksbanken anser att minskat bostadsbyggande dämpar BNP-tillväxten, och det är inte svårt att förstå då byggandet står för en viktig del av Sveriges ekonomi och arbetsmarknad. Dessutom bromsas tillväxten när unga inte har möjligheten att flytta dit det finns utbildning och jobb.

HSB har hanterat många nationella kriser under vår 100 år långa historia. Vi vet vad som krävs för att Sverige ska må bra, och vi bidrar aktivt med lösningar för att nå det hållbara och goda boendet. Vi tar vårt ansvar, nu måste politikerna agera. Det finns flera lösningar som kan göra stor skillnad i denna dystra situation, en av dessa är startlån till förstagångsköpare, ett förslag som är utrett och redo att införas. Hjälp oss hjälpa Sveriges unga och bygga samhället starkare, agera mot bostadskollapsen nu.