Underlätta för kvinnor som flyr våldsamma partners

Enligt Brottsförebyggande rådet lever cirka 150 000 barn med en förälder som blivit misshandlad av den andre, skriver debattören.

Debatt 4 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Brottsförebyggande rådet lever cirka 150 000 barn med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. Hundratals kvinnor har dödats av en nuvarande eller före detta partner. Mammor, döttrar, systrar och vänner drabbas av mäns våld mot kvinnor. Det är brott som ska straffas. Det är brottsoffer som ska skyddas och få stöd.

Som samhälle måste vi vidta många olika insatser för att rädda och stödja de kvinnor och barn som lever under dessa svåra förhållanden. Sedan 2016 har vi socialdemokrater arbetat utifrån en sammanhållen strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I regeringsställning genomförde vi ett stort antal viktiga insatser på detta område med allt från straffskärpningar till ökade resurser till förebyggande insatser. Trots det finns det fortfarande ett antal insatser som måste till. 

 

När en kvinna vågar ta steget att lämna en våldsam partner är det viktigt att få stöd. Lika viktigt är att få till en långsiktighet för att kunna börja ett nytt liv. Det finns kvinnor som lämnat men känt sig tvingade att gå tillbaka när de inte får till en bra bostadssituation för sig och barnen. 

Till exempel handlar det om kvinnor som inte fått till en bodelning och därmed inte har ekonomiska möjligheter till en hållbar bostadssituation. Maken eller sambon har vägrat medverka till en bodelning och situationen har till slut tvingat brottsoffret tillbaka till förövaren. Utdragna bodelningsprocesser drabbar många våldsutsatta kvinnor och barn. En bodelning mellan makar bör göras skyndsamt, men det finns inte någon lag som anger hur lång tid den ska eller som mest får ta. Det är inte rimligt.

 

En trilskande part som inte vill samarbeta kan därför förhala processen i flera år. Under tiden kan den andra parten tvingas att leva i ekonomiskt trångmål, ha svårt att få bolån och tvingas lägga mycket tid och energi på att driva bodelningsprocessen framåt. Situationen kan också till slut tvinga brottsoffret tillbaka till förövaren. 

En tidsgräns måste införas så att våldsutövaren inte medvetet tillåts dra ut på bodelningsprocessen för att på så sätt försvåra för sin tidigare partner och offer att gå vidare i livet. Frågan om en tidsgräns vid bodelning har jag drivit under hela min tid som riksdagsledamot. I våras biföll riksdagen motionen. Det är en viktig seger för kvinnor och deras barn som vågar ta steget att lämna en våldsam partner. Nu behöver motionen skyndsamt omsättas i lag!

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa