Hitta politisk samsyn för att klara utmaningarna

På måndag är det budgetdebatt i kommunfullmäktige i Motala. Då blir det tydligt vilka partier som sätter ansvar, långsiktighet och breda lösningar främst och vilka partier som fortfarande tror att kommunkassan är outsinlig, skriver debattörerna.

Debatt 17 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Hela kommun- och regionsverige larmar om ekonomisk kris. Vi centerpartister ser det och agerar därefter.

För 2024 visar prognosen på ett minusresultat i Motala kommun, långt ifrån de finansiella mål som beslutats politiskt. Centerpartiet vill bidra till en långsiktigt stabil och ansvarsfull ekonomi. Innan vi går in i stora prestigeprojekt måste vi ställa frågan: Är detta verkligen nödvändigt? Om ja – vad får det kosta? Och vi behöver hitta en politisk samsyn för att klara av de utmaningar vi har framför oss.

Några områden är särskilt prioriterade för Centerpartiet: landsbygd, miljö/klimat och skola. Decentralisering är en del av centersjälen, beslut ska fattas så nära människor som möjligt och hela kommunen ska leva. Boende och företagande på landet ska främjas och då behöver bland annat bredband och pendlingsmöjligheter byggas ut. Äldreboenden ska etableras på landsbygd och förskolor och skolor ska bevaras och utvecklas. Vi fortsätter kampen för ett tågstopp i Godegård.

 

I Motala måste vi värna Vätterns vatten, men även alla andra vattendrag och den unika naturen som finns i vår vidsträckta kommun. Motala måste agera gemensamt med övriga kommuner runt Vättern. De PFAS-utsläpp som pågår måste stoppas. 

Vi ska ta hand om det vi har, det är inte hållbart att låta anläggningar förfalla för att sedan riva dem. Ambitionerna när det gäller kommunens eget miljö- och klimatarbete ska inte sänkas. Det handlar om energi, drivmedel och den mat som serveras i kommunens verksamheter. 

Alla barn och unga har rätt till en bra start i livet. En god utbildning lägger grunden för ett vuxenliv med egen försörjning. Fler vuxna med olika kompetens och livserfarenhet behöver in i skolan. Vi värnar det fria skolvalet och ser också ett behov av att fler praktiker utbildas inom gymnasieskolan. Företagen skriker efter kvalificerat yrkesfolk. Vår kamp för Campus Motala fortsätter.

Centerpartiet vill bland annat satsa på:

* En ny ishall som byggs på befintlig plats, med ekonomiska lösningar som blir så fördelaktiga som möjligt, till exempel varianter av medfinansiering.

* Kulturskolan har drabbats av nedskärningar i åratal. Den ska ha likvärdiga villkor som annan fritidsverksamhet. Det framgångsrika integrationsprojektet El Sistema ska fortsätta. En meningsfull fritid för alla är en viktig skyddsfaktor mot sociala problem, dåliga skolresultat och kriminalitet.

* Miljöarbetet intensifieras, till exempel tas en plan för sanering av PFAS skyndsamt fram för samtliga förorenade platser.
 

Centerpartiet ser behovet av besparingar. Bland annat vill vi:

* Stoppa konstgräsplanesatsningen vid Borens IP. Behovet i Motala tätort täcks av Idrottsparkens planer.

* Senarelägga konstgräsplanen i Borensberg till 2026 och använda miljövänligare alternativ till gummigranulat.

* Skära ner på antalet skoldatorer. I lägre årskurser utvecklas läs- och skrivförmågan bäst med penna och papper enligt forskningen.

* Fler i arbete. Under 2024 ska antalet personer utan arbete minska med 25 procent.

I Centerpartiets Motala tar vi ansvar. Vi ska kunna lämna vidare till våra barn och barnbarn något som är bättre än det vi en gång tog över av våra föräldrar. Det kräver långsiktighet, hållbarhet och återhållsamhet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa