Historiskt skifte som ökar säkerheten i närområdet

Med Sverige i Nato ökar stabiliteten och säkerheten i vårt närområde. Försvarsmakten är väl förberedd att axla ansvaret som allierad, skriver Helikopterflottiljens chef Mats Antonson.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) lämnar över anslutningsdokumenten till USA:s utrikesminister Anthony Blinken som innebär att Sverige nu är medlem i Nato.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) lämnar över anslutningsdokumenten till USA:s utrikesminister Anthony Blinken som innebär att Sverige nu är medlem i Nato.

Foto: Thomas Nilsson/TT

Debatt2024-03-07 18:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är en historisk vecka. Sverige är nu medlem i Nato och militärt allierad med 31 andra nationer. 

Kollektivt försvar, demokrati och rättsstat, fred och säkerhet, solidaritet och samarbete samt internationell lag och ordning. Det är Natos värderingar. Och det är också den svenska Försvarsmaktens värderingar. Värderingar som vi är beredda att försvara. 

Sverige har sedan lång tid tillbaka haft ett omfattande samarbete med Nato. Många av oss i Försvarsmakten har egna erfarenheter av det. Helikopterflottiljen har tillsammans med andra Nato-länder deltagit vid internationella insatser bland annat i Afghanistan, Adenviken utanför Somalias kust och senast i en multinationell specialförbandsstyrka i Mali ledd av Frankrike.

Vi har flera gånger om året övat i en internationell kontext med andra länder. Under våren är vi en del av Steadfast Defender som är Natos största övningsserie på flera decennier. För oss på Helikopterflottiljen pågår just nu övningen Nordic Response i norra Sverige, Norge och Finland då vi övar försvaret av Norden samt på att ta emot förstärkningar av internationella förband inom ramen för Nato. 

Övningen syftar också till att integrera Sverige och Finland i Nato-alliansen och den utgör ett viktigt steg i att utveckla ett gemensamt nordiskt försvarskoncept. Och under övningens gång får vi alltså vara med om det historiska skiftet i att gå från partner till allierad.

Nato är bra för Sverige och Sverige är bra för Nato. Sverige för med sig unika förmågor, välutbildad personal och kvalificerad materiel in i alliansen. Samtidigt fortsätter vi att stärka vårt nationella försvar. Det ingår i ansvaret som allierad. Sverige ska möta angrepp och försvara vårt territorium. Vi försvarar också det gemensamma, i Nato.

I Flygvapnet och på Helikopterflottiljen fortsätter vi med att stärka och utveckla våra krigsförband, utbilda fler värnpliktiga, delta i både nationella och internationella övningar och vara ständigt beredda för uppkomna operationer och insatser – dygnet runt, året om. Det arbete vi gör varje dag är en del av Natos avskräckning och försvar.

Vi lever i ett dramatiskt tidevarv. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har kastat in Europa i ett mycket allvarligt säkerhetsläge. Ryssland har tydligt visat – i Georgien, i Syrien och i Ukraina sedan 2014 – att man är beredd att använda militärt våld för att nå sina mål.

I Mellanöstern är situationen explosiv med omfattande mänskligt lidande. Dessutom består hotet från terrorgrupper, vilket tyvärr bekräftas gång på gång, även mot svenskar och svenska intressen. Detta är ett hot som inte känner några gränser, liksom cyberattacker och påverkansoperationer som numera är vardag. Gamla och nya konflikter eskalerar med omfattande regionala och globala implikationer. 

Med Sverige i Nato ökar stabiliteten och säkerheten i vårt närområde. Försvarsmakten bidrar till detta varje dag, året runt – på marken, i luften, till sjöss och i cyberdomänen. Arbetet med att integrera oss i Nato har pågått sen i juli 2022, och det kommer fortsätta under flera år.

Helt säkert, här och nu från dag ett, är att Försvarsmakten är väl förberedd att axla ansvaret som allierad. Vi är redo – vi är Nato.