Hets mot EU:s mest utsatta grupper

Socialdemokraterna i Linköping fortsätter att trappa upp sin politiska flirt med högerextremismen men ogillar när vi i Vänsterpartiet lyfter upp det i ljuset.

Vi kommer att fortsätta kämpa emot en utveckling där fattiga människor jagas från kommun till kommun, skriver artikelförfattarna.

Vi kommer att fortsätta kämpa emot en utveckling där fattiga människor jagas från kommun till kommun, skriver artikelförfattarna.

Foto: Julia Djerf

Debatt2021-03-16 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Hur ska EU-migrantfrågan lösas?" (5/3)

Deras anklagelse om att vi inte presenterar några lösningsförslag på problemen för fattiga EU-migranter ska ses i det sammanhanget. 

I sak är det fel, som exempel anmälde Vänsterpartiet Linköping vid senaste kommunfullmäktige sin motion om att åter öppna ett härbärge för att möta det mest akuta behovet av tak över huvudet för alla personer som vistas i Linköpings kommun. 

Det är det offentliga som bär ansvaret för att efterleva mänskliga rättigheter i Linköpings kommun, något även S skriver. En del i dessa rättigheter är att ingen ska tvingas sova utomhus mitt i vintern på grund av fattigdom. 

Därför duger det inte att enbart förlita sig på välgörenhetsorganisationernas arbete. Dessa organisationer gör synnerligen värdefulla insatser men har begränsade resurser.

Vi ser gärna att Socialdemokraternas stödjer vår motion, om de nu menar allvar med att människor inte ska behöva bo i kalla tält i vår kommun. Tyvärr fruktar vi att de kommer att fortsätta med sina populistiska utspel med avhumaniserande fokus på “olovliga bosättningar” och deras “nedskräpning”. 

Vi kommer att fortsätta kämpa emot en utveckling där fattiga människor jagas från kommun till kommun, vare sig det är S eller SD som skriver under motionerna.  

Den extrema fattigdom som EU-migranterna, mestadels romer från Rumänien och Bulgarien, befinner sig i är ett problem för hela EU. Det är också EU som kan sätta press på dessa länder att lösa problemet långsiktigt för en av de mest utsatta grupperna inom unionen.  

Därför driver också Vänsterpartiet att mer av EU:s budget ska gå till fattigdomsbekämpning, men också att EU ska kräva att Rumänien och Bulgarien efterlever kraven på mänskliga rättigheter och skydd för nationella minoriteter om de ska få mottaga stöd. Socialdemokraternas statsminister hade kunnat ställa sådana krav på Rumänien och Bulgarien under EU:s budgetprocess, ifall viljan hade funnits. 

Istället verkar det som om Socialdemokraterna, med S-Linköping som föregångare, hakar på de danska socialdemokraternas hets mot EU:s fattigaste och mest utsatta grupper. Det kommer vi i Vänsterpartiet aldrig att acceptera.

Frågan Socialdemokraterna behöver svara på är: försvinner fattigdomen om ni river de fattigas tält?