Hederskulturens våld hör inte hemma i Sverige

Vi kristdemokrater läser med bestörtning i lokal och nationell media om att en flerbarnsmamma i 45-årsåldern har avlidit efter att ha blivit våldsamt angripen av en tidigare partner vid Linköping resecentrum.

Det var i torsdags i förra veckans som en kvinna mördades i gångtunneln vid resecentrum i Linköping. Kort därefter häktades hennes före detta man.

Det var i torsdags i förra veckans som en kvinna mördades i gångtunneln vid resecentrum i Linköping. Kort därefter häktades hennes före detta man.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2021-04-22 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dådet skedde inför öppen ridå i en gångtunnel. Det är en fullständigt oacceptabel våldshandling och här måste rättsväsendet reagera resolut.

De senaste dagarna har flera etablerade politiker såväl inom kommun och riksdag uttalat sig på bland annat sociala medier om hårdare tag mot mäns våld mot kvinnor. Vi kristdemokrater välkomnar debatten eftersom vi också anser att detta våld behöver synliggöras i högre utsträckning. 

Däremot anser vi dock att det från politiskt håll finns en ovilja att gå till botten med den reella problematiken bakom våldet. Det talas alldeles för lite om att många kvinnor i Sverige utsätts för hedersbrott.  Det hedersrelaterade våldet har betydligt djupare dimensioner än det våld mot kvinnor som sker i en parrelation. 

Vi anser att det är den här ”välviljans politik”, som stödjer hederskulturens spridning och som måste ta hand om de tragedier och stora kostnader som problematiken medför, som bär skulden för hur situationen ser ut.  

Det går inte att förneka de spänningar och konflikter som kan uppstå när människor från vitt skilda kulturer och normsystem ska integreras i det svenska samhället. Därför är det så viktigt att vi är tydliga med vilka gemensamma värderingar som vårt land bygger på.

I vårt land gäller de mänskliga rättigheterna och de gäller lika för alla. Vi kristdemokrater kommer aldrig tillåta att någon gömmer sig bakom kulturell identitet, etnicitet eller religion för att motivera våld och övergrepp eller förhindra människor från att förverkliga sin fulla potential. 

Vi kan inte tillåta ett växande parallellsamhälle som baseras på en hederskultur. På nationell nivå vill vi särreglera hedersbrott i brottsbalken och införa en specialenhet mot tvångsäktenskap hos polisen.

Kristdemokraterna vill även inrätta en särskild enhet, en ”Forced Marriage Unit”, inom Polismyndigheten vars uppgift är att hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja. 

Med tanke på att Sverige har världens första feministiska regering så borde det bli slut på det här nu, tänker vi. Att inte våga ta striden mot hederskultur och klanbaserad tradition, när den motverkar kvinnors frigörelse i världen, är allt annat är feministiskt. 

Likaså att gömma sig bakom teoretiska förklaringsmodeller som förminskar kvinnokampens betydelse både här och på andra håll i världen. Vi måste sluta med att osynliggöra och relativisera allvarliga brott mot kvinnor som har sin grund i hederskultur.