Jag ser mig nu tvingad att ta timeout från politiken

Jag har inte skrivit att man skulle ”stoppa omhändertaganden” i sig, utan enbart stopp för rättsosäkerheten i utredningar som föregår LVU-beslut. Det är två helt olika saker, skriver Hassan Deri.
Jag har inte skrivit att man skulle ”stoppa omhändertaganden” i sig, utan enbart stopp för rättsosäkerheten i utredningar som föregår LVU-beslut. Det är två helt olika saker, skriver Hassan Deri.

Skälet till att jag tog bort inläggen är reaktioner på grund av Facebooks felaktiga automatöversättningar från somaliska till svenska, dessa översättningar gav upphov till missförstånd, skriver Hassan Deri.

Debatt 10 oktober 2022 09:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Corren har i ett antal artiklar (29/9, 30/9, 1/10, 3/10, 4/10, 7/10, 8/10) på nyhet- och ledarplats spridit felaktig information om mina ståndpunkter. Jag har med min bakgrund som jurist och offentligt biträde vid LVU-ärenden konstaterat behovet av att öka rättssäkerheten för föräldrar vars vårdnadsförmåga är ifrågasatt. Det gäller inte minst då föräldrarna har språksvårigheter. Jag har konstaterat flera fall med rättsosäkra utredningar. De inlägg jag skrivit på Facebook på somaliska språket har återgivits felaktigt i denna tidning. Det går inte att använda sig av Facebooks automatöversättningar för att göra en korrekt tolkning av text skriven på somaliska.  

Flera felaktiga påståenden har förekommit i artiklarna. Jag har inte skrivit att man skulle ”stoppa omhändertaganden” i sig, utan enbart stopp för rättsosäkerheten i utredningar som föregår LVU-beslut. Det är två helt olika saker. Jag har inte skrivit att ”barn tas om hand förgäves”, utan att det finns behov av att förebygga att LVU-beslut tas på basis av rättsosäkra utredningar. Jag har inte heller skrivit att ”400 barn saknas eller försvunnit i institutioner” utan endast konstaterat fakta att cirka 400 barn är omhändertagna enligt statistik från socialförvaltningen. Jag har heller aldrig skrivit att jag vill ”hindra barn från att spela spel", en nonsensmening som tydligt visar kvaliteten på Correns ”källmaterial”. 

Samtliga dessa påståenden har jag inte haft möjlighet att bemöta samtidigt i samband med publicering. Tidningen har undanhållit dessa påståenden vid intervjun och i stället låtit mig svara på andra frågor. 

Jag har i flera artiklar kopplats till desinformationskampanjen som förs i vissa utländska medier, där man sprider falska uppgifter om att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn. Jag har självfallet ingenting att göra med de värderingar som ligger bakom den kampanjen. I en artikel på debattsidan 5/10 menar tidningens chefredaktör Maria Kustvik att de felaktiga uppgifter man spridit är ”extra intressant i kontexten” av nämnda påverkanskampanj. Den enda kopplingen, mellan mig som svensksomalier och socialliberal och den kampanjen som Corren och Maria Kustvik kan hitta är min etnicitet. 

Med samma lömska kontextresonemang skulle jag kunna placera Correns behandling av mig, som varande den enda ledamot av afrikanskt ursprung i Linköpings kommunfullmäktige, i kontexten av att Corren under 1930- och 40-talet var ett opinionsorgan för nazistiska värderingar. I den kontexten skulle man också kunna placera tidningens tystnad under valrörelsen när SD hetsade mot muslimer. I bägge fallen, desinformationskampanj och nazisympatier, är kontextresonemangen inte ”extra intressant” utan falska.

Skälet till att jag tog bort inläggen är reaktioner på grund av Facebooks felaktiga automatöversättningar från somaliska till svenska, dessa översättningar gav upphov till missförstånd.

För mig har denna publicering inneburit negativa konsekvenser. Jag har blivit av med en utlovad heltidstjänst, min möjlighet att få politiska uppdrag har påverkats negativt och jag ser mig nu tvingad att ta timeout från politiken.

Hassan Deri

Svar från Corren:

Det var dessa svar vi eftersökte när vi upprepade gånger kontaktade dig för en intervju. Du har till flera reportrar, så sent som i fredags, uppgivit att du inte vill ställa upp på en intervju, då går det inte heller att ställa frågor. Vi har inte använt oss av någon automatisk översättning, vi har använt oss av två personer med somalisk bakgrund för att ta hjälp med översättningen. 

Maria Kustvik, chefredaktör


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa