Har styret något principiellt emot Lotsen?

Det står hundratals personer och förväntar sig att social- och omsorgsnämnden nu följer det ekonomiska tillskott de fått och räddar verksamheten, skriver Sofia Frithioff (V) och Åsa Wennergren (L).

Under kommunstyrelsens sammanträde skedde det för första gången att oppositionen enade sig för att rädda dessa verksamheter. Då bör ett minoritetsstyre med självinsikt ha den goda smaken att följa den demokratiska majoritetens vilja, skriver Åsa Wennergren (L) och Sofia Frithioff (V).

Under kommunstyrelsens sammanträde skedde det för första gången att oppositionen enade sig för att rädda dessa verksamheter. Då bör ett minoritetsstyre med självinsikt ha den goda smaken att följa den demokratiska majoritetens vilja, skriver Åsa Wennergren (L) och Sofia Frithioff (V).

Foto: Dennis Petersson/Victor Bomgren

Debatt2024-04-23 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

“Ge mig ett annat förslag.” Det var Annika Krutzéns (M) ord när Lotsen var uppe till debatt under det senaste kommunfullmäktige (26/3). I förra veckan fick Annika Krutzén ett fullt finansierat förslag av en enig opposition som tillsammans representerar en majoritet av Linköpingsborna. Genom ett tillskott från kommunstyrelsen utökades social- och omsorgsnämndens budget för att möjliggöra en fortsatt finansiering av verksamheten Lotsen, Reaktiva och områdesteamen under 2024.

Under de senaste månaderna har vi hört moderata företrädare som ett mantra upprepa att vi måste prioritera den lagstadgade verksamheten på område efter område. Samtidigt träder den nya socialtjänstlagen snart i kraft och hela kommunsverige rustar sig för att klara de förändrade uppdragen. En lagstiftning som betonar vikten av öppen verksamhet med låga trösklar in. Lotsen och Reaktiva är just sådana verksamheter som har lång erfarenhet och ett väl fungerande arbete igång.

Moderaterna och Socialdemokraterna bygger sitt styre i Linköping på en minoritet av fullmäktiges ledamöter och med en minoritet av Linköpings väljare i ryggen. Det kan de för att oppositionen står väldigt långt ifrån varandra i de allra flesta frågor. Under kommunstyrelsens sammanträde skedde det dock för första gången att oppositionen enade sig för att rädda dessa verksamheter. Då bör ett minoritetsstyre med självinsikt ha den goda smaken att följa den demokratiska majoritetens vilja. Eller har S & M-styret något principiellt emot den öppna verksamheten? 

Annika Krutzén bör hålla sitt ord nu när hon har fått ett annat förslag, följa majoritetens önskan och låta verksamheterna vara kvar. Det står hundratals personer och förväntar sig att social- och omsorgsnämnden nu följer det ekonomiska tillskott de fått och räddar verksamheten. Då kan inte personlig prestige från ett överkört styre stå i vägen.