Sjukvårdens medarbetare ska vårda – inte ange

Vårdanställdas uppdrag är att med patienten i centrum ge vård efter behov. Medarbetare inom hälso- och sjukvården i Östergötland har inte till uppdrag att agera kontrollanter eller gränsvakter, skriver debattörerna.

 Risken är stor att människor som lever som papperslösa i Sverige, på grund av rädsla, kan komma att avstå från att söka nödvändig vård, skriver debattörerna.

Risken är stor att människor som lever som papperslösa i Sverige, på grund av rädsla, kan komma att avstå från att söka nödvändig vård, skriver debattörerna.

Foto: Simon Rehnström/TT

Debatt2023-10-20 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla människor har rätt till vård, oavsett legal status. Vi har redan i dag trösklar in till sjukvården, trösklar som nu riskerar bli högre. Risken är stor att människor som lever som papperslösa i Sverige, på grund av rädsla, kan komma att avstå från att söka nödvändig vård. Samma farhågor finns för de papperslösa personer som är utsatta för våld i nära relation. Förslaget om anmälningsplikt innebär fara för liv och hälsa samtidigt som förslaget riskerar att försvåra arbetet och försämra arbetsmiljön för regionens anställda. Förslaget strider mot den lagstadgade principen om rätt till vård och hamnar i konflikt med Barnkonventionen och yrkesetiken. Förslaget överensstämmer inte heller med de strikta regler som finns kring sekretess och tystnadsplikt. 

Förslaget är kraftigt ifrågasatt och kritiserat, inte minst av facken i välfärden. Saco har tydligt markerat och sagt att det strider mot yrkesetiken. Kommunal och Vårdförbundet har pekat på hur förslaget krockar med svensk lagstiftning och krävt att det omedelbart dras tillbaka. En större grupp vårdanställda startade i våras kampanjen ”Vi anger inte”. Kampanjen har i dag undertecknats av tusentals personer. En majoritet av landets regioner, 12 av 21, har också tagit ställning och säger nej. Även SKR, Sveriges kommuner och regioner, har uttalat sig och vill att alla anställda i kommuner och regioner ska undantas från lagen.

Det finns därmed ett brett och tydligt artikulerat motstånd på goda grunder. Ändå valde den moderatledda, eller möjligen SD-styrda, regeringen i mitten av augusti att gå vidare med det kritiserade förslaget utan några undantag. 

Vårt förslag till regionstyrelsen i veckan var därför glasklart. S, V, C och MP föreslår att Region Östergötland ska skriva till regeringen för att delge uppfattningen att anmälningsplikt inte bör införas i hälso- och sjukvården. Vi beklagar djupt att det moderatledda styret i Östergötland inte är beredda att backa upp sina medarbetare, utan säger nej till vårt initiativ.