Grundproblematiken måste angripas först

Skäggetorp har drabbats hårt av den ökande brottsligheten och just nu är det aktuellt med att en förskola har blivit beskjuten, skriver debattörerna.
Skäggetorp har drabbats hårt av den ökande brottsligheten och just nu är det aktuellt med att en förskola har blivit beskjuten, skriver debattörerna.

Utvecklingen avseende tryggheten i Sverige och inte minst i Linköping går åt fel håll.

Debatt 31 januari 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kan konstateras med hänvisning till den medierapportering som vi kan höra och läsa dagligen. I Linköping är det i synnerhet Skäggetorp som drabbas hårt av den ökande brottsligheten och just nu är det aktuellt med att en förskola har blivit beskjuten och att det sker droghandel i anslutning till samma förskola. 

På förskolan Skäggetorp Centrum 30A har personal rapporterat att deras arbetsdag börjar med att leta efter farliga föremål, som vapen, på skolgården innan barnen får gå ut och leka. Personalen på Nygårdsskolan, som är en F-4 skola, har rapporterat om att det sker en öppen drogförsäljning i området. 


Socialdemokraterna i Linköping vill införa ett antal åtgärder som exempelvis en ökad kameraövervakning, att städpersonal ska leta igenom skolgården efter farliga föremål och en permanent dubbelbemanning vid öppning och stängning. Det är ett antal åtgärder som Sverigedemokraterna kan tänkas ställa sig bakom. Vi tror emellertid att mer än så behöver göras för att komma till rätta med problemen. Förslagen som S föreslår löser inte grundproblematiken. 
Alliansen i Linköping menar att S förslag har eller delvis har implementerats. Eftersom problemen fortsätter är det uppenbart att de åtgärderna inte är tillräckliga. Det som föreslås behöver inte vara något dåligt ur den aspekten att barnen ska vara trygga på skolan, men det bidrar inte till att brottsligheten i anslutning till skolan försvinner. 

Sverigedemokraterna vill upprätta överenskommelser med polisen vad gäller fler synliga poliser i utanförskapsområden, som Skäggetorp i det här fallet. Grundproblematiken är brottsligheten och vad S och Alliansen föreslår har inte på ett konkret sätt med polisen att göra, förutom möjligtvis kameraövervakning. Mycket av problematiken ligger hos rikspolitiken, där Sverigedemokraterna arbetar med ett flertal förslag som exempelvis att ge polisen befogenheterna som behövs för att slå mot den kriminalitet som sliter isär vårt samhälle. 


Avslutningsvis måste tryggheten för barnen i skolan alltid komma först, men för att långsiktigt säkerställa tryggheten för barnen behövs hårdare tag mot kriminaliteten som är grunden till problemen i det här fallet. Det är valår och Sverigedemokraterna ser fram emot att vara med och bidra med långsiktiga lösningar efter valet i Linköpings kommun. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa