Gröna omställningen skapar nya jobb i regionen

Här hemma föreslår vi i vår budget att Region Östergötland tar fram en plan för hur vi ska kunna ta aktiv del i EU:s arbete med framtagandet av ett mer hållbart transportsystem, skriver Martin Tollén (S) och Håkan Dahlgren (S).

EU:s gröna giv frigör resurser som kan användas för hållbar utveckling. Men de beslut som fattas här hemma – till exempel i Region Östergötland – påverkar möjligheten att ta tillvara de möjligheter som EU erbjuder, skriver Martin Tollén (S) och Håkan Dahlgren (S).

EU:s gröna giv frigör resurser som kan användas för hållbar utveckling. Men de beslut som fattas här hemma – till exempel i Region Östergötland – påverkar möjligheten att ta tillvara de möjligheter som EU erbjuder, skriver Martin Tollén (S) och Håkan Dahlgren (S).

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2024-06-05 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är viktigt att resurserna i EU:s budget kommer Östergötland till del och att de beslut EU fattar bidrar till att göra Östergötland bättre. I valet till europaparlamentet kan du påverka om EU ska fortsätta sitt arbete med den gröna omställningen och att det ska kunna kombineras med goda förutsättningar för utveckling och gott liv. EU:s gröna giv frigör resurser som kan användas för hållbar utveckling. Men de beslut som fattas här hemma – till exempel i Region Östergötland – påverkar möjligheten att ta tillvara de möjligheter som EU erbjuder.

Östergötland har en lång tradition av internationell samverkan. Vi socialdemokrater har drivit på för att de EU-medel som finns i regionala fonder och program ska användas för att finansiera utvecklingsinsatser som stärker regionens och kommunernas verksamhet och konkurrenskraft.

Likaså har vi drivit på för att Region Östergötland ska bedriva ett aktivt påverkansarbete för den östgötska bioenergin och biogasens förutsättningar samt vara pådrivande kring förnybar energiproduktion i länet. Klimatomställningen är avgörande för framtiden. Därför ställs stora EU-resurser till förfogande för att skynda på klimatomställningen och den regionala och lokala mottagningskapaciteten är viktig för att dessa resurser ska skapa nytta i Östergötland.

Mycket utsläpp genereras av transporter, samtidigt är möjligheten att resa viktig för många människors välbefinnande. EU och medlemsstaterna förhandlar gemensamt fram en rad lagstiftningar som påverkar såväl mobilitetslösningar i stort som specifika villkor för bilar och dess utsläpp. Både de nya lagarna som presenteras på europeisk nivå och de lagar som nu revideras tar sin utgångspunkt i målen uppsatta i Den gröna given och strategin för hållbar och smart mobilitet. Allt detta vill vi att vi i Östergötland ska kunna dra nytta av. På EU-nivå vill vi socialdemokrater göra det billigare och enklare att åka tåg i Europa. Här hemma föreslår vi i vår budget att Region Östergötland tar fram en plan för hur vi ska kunna ta aktiv del i EU:s arbete med framtagandet av ett mer hållbart transportsystem.

Vad som bestäms på EU-nivå skapar möjligheter för oss i Östergötland, men att det då också behövs socialdemokrater som är med och styr både i Bryssel och här hemma.