Granbarkborren gör nytta i ekosystemet

Granbarkborren utgör en del av ekosystemet, enligt debttören.

Granbarkborren utgör en del av ekosystemet, enligt debttören.

Foto: David Rydell

Debatt2022-07-21 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Granbarkborren är skogens pandemi med dödlig utgång.

Angående Carl G Nilssons inlägg 16/7 vill jag säga att Carl har fel i det mesta. Att skylla på den lilla mängden skyddad skog, som är otroligt viktig att bevaras för kommande generationer och som är en obetydlig del av problemen med granbarkborrar för granodlarna, visar tydligt hur fult spel politiker använder för att girigt försöka att fortsätta tjäna pengar på att förstöra de få oskyddade och skyddade naturskogar som finns kvar, och för att belasta staten på bidrag och åtgärder mot granbarkborren i deras misslyckade odlingar.

Politiker som även är bönder, jägare, fiskare, skogsbrukare är jäviga och ska inte sitta vid makten och bestämma om naturen. 

Exempel på politikers inkompetens: 

1. Östersjön är en katastrof med gifter, döda bottnar och överfiske.

2. Få oskyddade naturskogar kvar och resten avverkas nu i hög takt. 

3. Hög inavelsgrad i vargstammen men ändå vill politikerna halvera den. 

EU har klagat länge på hur vi hanterar naturen i Sverige, men med inkompetenta politiker blir inget bättre. Det är sådana politiker som är grunden för all miljöförstöring i världen.

Granbarkborrar tar inte alla granar, i regel bara de som är nära döden, dvs de gör stor nytta i ett ekosystem, precis som lejon som tar sjuka och skadade djur i Afrika. 

Varför finns det så många dåliga granar då? Jo, för att odlingar har anlagts där de inte passar att växa, till exempel där det är för torrt, eller för varmt. Med klimatuppvärmningen har sydgränsen för granars trivselområde flyttat norrut, dvs granbarkborren är oftast inget problem i odlingar norr om gränsen. Granar nära kalhyggen blir också lätt utsatta för granbarkborren då granarnas miljö blivit störd, och i ensidiga granplanteringar sprider sig granbarkborren mycket snabbare än i blandskog. Det är viktigt att skogsodlare inte hänger ut granbarkborren som ett skadedjur, annat än för sina misslyckade odlingar, för lejon är ju inga skadedjur på en savann i Afrika, men om lejonen får dåligt rykte så kan de bli utrotade, liksom granbarkborren kan bli.

Levande skog lagrar koldioxid, men det Carl G Nilsson inte säger är att odlingarna regelbundet kalhuggs med de stora negativa konsekvenser det får för koldioxiden i atmosfären, inte bara för nedbrytningen av virket utan även för att bundet koldioxid i marken då släpps ut. Stammar som ligger ner i en skog är det utseende som skogar alltid har haft innan människan började exploatera skogar, och det är väldigt viktigt för ett stort antal arter. 

En naturlig skog är alltså inte en park där det ska städas för att man ska kunna ta en promenad.