Granbarkborren är skogens pandemi med dödlig utgång

Det omättliga begäret från stat och miljöorganisationer att bilda naturreservat är ett gigantiskt misstag och ett sabotage mot god skogsförvaltning.

Debatt 16 juli 2022 14:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.
undefined
Granbarkborrens angrepp sprider sig som en löpeld, enligt insändarskribenten.

Framför allt gäller detta grandominerade skogsmarker där angrepp av barkborrar nu sprider sig som en löpeld. Det är en skogens pandemi och i detta akuta läge finns bara förlorare: skogsägarna, skogsindustrin, klimatet och icke minst naturälskarna som säger sig vilja ha gamla skogar att vandra och plocka svamp och bär i. De som drivit denna katastrofala politik har skjutit sig själva i foten och det måste nu bli ett stopp för bildande av nya skogsreservat. 

Det hela började med att skogsägarna enligt skogsvårdslagen förväntas undanta delar av sin skog från aktivt brukande. Redan det är en grogrund för en mängd insekter. En del är nyttiga, andra skadliga för skogens tillväxt. Den åttatandade granbarkborren tillhör de senare. Den använder levande skog för sin föryngring och dödar effektivt sitt värdträd. En strid ström av bildande av nya naturreservat fullständar förstörelsen. 

 I produktionsskogsbruket är det prioriterat att få bort angripna träd och färskt virke innan ynglen svärmar för nästa angrepp. Men i naturreservaten försummas detta och de har därmed blivit yngelplatser för miljarder av borrar. För angränsande skogsägare är detta en mardröm och det har redan förorsakat skador för dessa i 100-miljonersklassen när de tvingats att avverka sin skog i förtid 

Inte nog med det. Levande skog är en mycket effektiv koldioxidfälla. Död skog gör noll nytta i vår klimatkamp. Och när döda träd faller i ett plockepinnliknande landskap utgör det definitivt inte lockande för en skogspromenad. 

undefined
Naturreservaten fulländar förstörelsen, enlig skribenten.

Vad kan vi göra för att få stopp på denna skenande smitta? Först måste skogsägare som själva drabbas av angrepp från närliggande reservat få ersättning av staten. Granskogsdominerande skadade naturreservat bör erbjudas tillbaka till skogsägarna med ett avtal om avverkning och anläggande av ny skog. 

Skogsbruk och skogsindustri är och har varit en ryggrad för vår nationalekonomi. 

Exportvärdet är hisnande cirka 150 miljarder. Netto är värdet nästan tre gånger så stort som Volvo och Scania tillsammans och betalar en mycket stor del av vår välfärd. Låt inte okunniga miljömuppar sabotera detta.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa