Gör slottparken tillgänglig för alla

Linköpings slott är en av Sveriges äldsta byggnader och utgör ett kulturarv värt att bevara och exponera för allmänheten.

Trots slottsparkens centrala belägenhet är den knappt synlig på grund av tät växtlighet stängsel och plank, skriver artikelförfattarna.

Trots slottsparkens centrala belägenhet är den knappt synlig på grund av tät växtlighet stängsel och plank, skriver artikelförfattarna.

Foto: Mikael Svensson/arkiv

Debatt2021-04-29 07:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slottet omges av en cirka 15 000 kvm stor parkyta. Trots slottsparkens centrala belägenhet är den knappt synlig på grund av tät växtlighet stängsel och plank. 

Det är Statens fastighetsverk (SFV) som förvaltar slottet och i SFV:s verksamhetsidé ingår att öka den publika tillgängligheten för kulturbyggnader och kulturmiljöer. Detta har dock inte kommit att bli fallet gällande Linköpings slottspark.

Med anledning av den historia som slottet bär är det synd att omgivande ytor inte exponeras mer till förmån för såväl Linköpingsborna som för turister. 

Därtill skulle en exponering av parken även medföra att det nu något anonyma Slotts- och domkyrkomuseet skulle bli betydligt mer attraktivt och synligt. Ett tillgängliggörande av både parken och museet skulle ge ett lyft för Linköpings stadskärna.

I andra län finns liknande historiska byggnader där man, i motsats till Linköping, valt att göra de stora tillhörande parkytor tillgängliga för allmänheten. Exempel på detta är Kalmar, Örebro, Uppsala och Västerås slott, som samtliga är historiska byggnader i städer med liknande storlek som Linköping. 

Där är parkerna  tillgängliga för allmänheten, utan att skyddas av staket eller liknande anordningar. Örebro, Uppsala och Västerås slott utgör därtill, i likhet med Linköpings slott, residens för landshövdingen. 

Det har inte ansetts krävas någon stängd del för ämbetets fullgörande i dessa residensstäder. Det finns av den anledningen heller inga skäl för att motsvarande parkyta i vår stad ska vara stängd för allmänheten.

Linköpings kommun bör följa dessa exempel och göra slottsparken tillgänglig genom att anta en ny detaljplan för området där allmänhetens tillträde till parken säkras.