Vi måste höja ambitionen för Linköpings stadskärna

Det är problematiskt att innerstaden består av ett så begränsat antal platser där människor kan samlas och avnjuta en fika med vänner, eller en kall öl i sommarvärmen, skriver debattörerna.

Goda villkor för utelivet är inte bara trevligt för Linköpingsborna, utan lockar också fler jobbskapare till staden och förbättrar Linköping som studentstad, skriver debattörerna.

Goda villkor för utelivet är inte bara trevligt för Linköpingsborna, utan lockar också fler jobbskapare till staden och förbättrar Linköping som studentstad, skriver debattörerna.

Foto: Jasmine Hübinette

Debatt2023-05-27 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Åtta månader har gått sedan valet 2022. I Linköping blev valresultatet komplicerat, men efter en tid av låsningar bestämde sig Moderaterna för att ta ansvar för kommunens bästa tillsammans med Socialdemokraterna. Nu måste styret visa att deras gemensamma politik kan leverera invånarnas prioriteringar för ett tryggare, friare och starkare Linköping. En viktig del i det arbetet är en mer attraktiv innerstad. Ambitionen behöver höjas för att Linköpings stadskärna ska utvecklas till en plats som lockar fler företag, stärker tillväxten och blir en uppskattad plats för invånare och besökare.

Vår och sommar i Linköping innebär att Stora torget nu fylls av människor som söker sig till trevliga butiker och uteserveringar — det blir uppenbart vad ett levande och pulserande torg tillför till stadskärnan. En levande stadskärna är oerhört viktig för såväl besökare och konsumenter som för företagen själva; och liksom pulsen är uppenbar för alla människor som är på Stora torget, lika uppenbar blir bristen på fler lika levande platser i innerstaden. Det är problematiskt att innerstaden består av ett så begränsat antal platser där människor kan samlas och avnjuta en fika med vänner, eller en kall öl i sommarvärmen. Självklart är det varken möjligt eller önskvärt för politiken att detaljstyra hur stadskärnan ser ut, men den har en uppgift i att skapa goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och en tillgänglig innerstad som kommer alla till del. 

Exempel på detta vore att skrota den extra avgift som tillkommer för krogar som serverar alkohol efter klockan ett på natten. Goda villkor för utelivet är inte bara trevligt för Linköpingsborna, utan lockar också fler jobbskapare till staden och förbättrar Linköping som studentstad. Därutöver behöver mer göras för att korta handläggningstider, effektivisera tillståndsprocesser och hålla nere kommunala avgifter som påverkar företag i stadskärnan. Linköping ska vara en kommun där företag känner sig uppskattade och ges bättre möjligheter att skapa jobb och tillväxt i vår kommun.

Men en attraktiv stadskärna kräver inte bara ett mer varierat och växande utbud, utan även en större tillgänglighet. S+M-styret har fastslagit att samtliga trafikslag ska värnas i kommunen. Detta blir som mest komplicerat i just innerstaden, där bebyggelsen är som tätast och därav konkurrensen om gaturummet som hårdast. Styret bör göra det till en prioritering att se över vilket behov som faktiskt finns för parkeringsplatser, hur de kan göras mer tillgängliga samt hur kommunen kan ta bort onödiga barriärer som stoppar upp biltrafiken kring innerstaden. 

I takt med att innerstaden växer blir också hyrbara cyklar och elsparkcyklar ett allt viktigare inslag i den moderna stadsbilden. Även om elsparkcyklar kan vara störande för vissa, ser vi det som ett viktigt komplement för rörligheten i innerstaden och är definitivt här för att stanna. Styret behöver försvara detta nödvändiga transportslag, i takt med att det integreras som en naturlig del av trafiken i innerstaden.

Linköping är en stor kommun där långt ifrån alla varken bor eller jobbar i innerstaden. Men att förbättra förutsättningarna för ett blomstrande näringsliv i innerstaden och göra den till en tryggare och mer tillgänglig miljö är något som alla Linköpingsbor kommer tjäna på. Bara genom att prioritera en bättre kommunal service för jobbskapare samt förbättra trafiksituationen och tillgängligheten klarar vi de krav som sätts på en så snabbt växande storstad som Linköping.

Ture Sandberg, ordförande MUF Linköping.
Ture Sandberg, ordförande MUF Linköping.