Gör Linköpings kommun ännu mer hbtqi-vänlig

I helgen genomförde Linköping Pride. Men hbtqi-frågor är alltid viktiga, inte bara en dag om året.

Hbtqi-personer berörs direkt av om våra folkvalda politiker i kommunen är medvetna om att vi finns, behöver synliggöras och bemötas med kunskap och respekt, skriver debattören.

Hbtqi-personer berörs direkt av om våra folkvalda politiker i kommunen är medvetna om att vi finns, behöver synliggöras och bemötas med kunskap och respekt, skriver debattören.

Foto: Jenny Eriksen

Debatt2022-09-06 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Snart är det dags att rösta i valet 11 september, till riksdag, region och kommun. Vi hbtqi-personer påverkas av en rad beslut som fattas inom en kommun. Nu är det upp till politikerna att visa var ni står för att göra i Linköpings kommun och Region Östergötland.

Hbtqi-personer berörs direkt av om våra folkvalda politiker i kommunen är medvetna om att vi finns, behöver synliggöras och bemötas med kunskap och respekt. Det gäller saker som vår barnomsorg, äldreomsorg, grund- och gymnasieskolan, kultur och fritidsverksamhet, socialtjänst och familjerätt.

Här är sex punkter som ni politiker bör uppfylla för att se till att göra Linköping till en mer hbtqi-vänlig kommun:

* Ta ett helhetsgrepp för att skapa en trygg och öppen kommun. Starta ett hbtqi-råd inom kommunen som i Göteborg stad, och/eller involvera den lokala hbtqi-rörelsen i att skapa en kommunal handlingsplan för hbtqi-arbete som i Örebro kommun.

* Se till att hbtqi-seniorer på äldreboende eller med hemtjänst får ett gott bemötande. Personalen ska utbildas om hbtqi-personers livsvillkor och kunna prata om sexualitet och identitet.

* Säkerställ att skolan arbetar aktivt med likabehandling och att kompetensen hos lärarna finns för att leva upp till den nya läroplanen med fokus på “Sexualitet, samtycke och relationer”. Pedagoger vid förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar ska ha kunskap kring normktitiskt tänkande och hbtqi-frågor.

* Öppna trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer. En fjärdedel av unga hbtqi-personer har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. Det måste kommunen ändra på.

* Säkerställ transpersoners trygghet och rätt till att delta i idrott och främja hälsa: se till att kommunens lokaler, framför allt skolor, idrott- och fritidsanläggningar, erbjuder könsneutrala toaletter och omklädningsrum som komplement.

* Möjliggör fortsatta Pridefiranden: kommunen ska stötta Pride-arrangemang i dialog med föreningslivet.

RFSL Linköping både hoppas och förutsätter att ni politiker som väljs den 11 september kommer att arbeta med dessa frågor. Det handlar om att förbättra livet för oss hbtqi-personer, för att kunna leva och verka fullt ut här hemma i vår kommun.