Gör allvar av samarbetet Norrköping–Linköping

Kanske är en flygplats i Linköping och ett verksamhetsområde för ytkrävande verksamheter i Norrköping ett sätt för kommunerna att hjälpas åt att lösa varandras problem, skriver debattörerna.
Kanske är en flygplats i Linköping och ett verksamhetsområde för ytkrävande verksamheter i Norrköping ett sätt för kommunerna att hjälpas åt att lösa varandras problem, skriver debattörerna.

Det finns ingen rim och reson i att kommunerna sammanlagt årligen betalar närmare 100 miljoner i subventioner till flygplatser, skriver debattörerna.

Debatt 17 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norrköping och Linköping har sedan 2010 en gemensam översiktsplan, en plan för hur bebyggelse, kommunikationer med mera ska utvecklas. I den slås det fast en del sådant som för de flesta av oss kan tyckas vara självklart. Hit hör att vi ska utveckla orterna mellan städerna och att vi ska ha goda förbindelser i form av tåg, bussar och vägar. Kommunerna har precis börjat arbetet med en ny, uppdaterad översiktsplan. Nu, menar vi i Miljöpartiet, är det dags att vi på riktigt vågar hjälpas åt att lösa problem med hjälp av våra olika styrkor. För att ta två exempel:

Linköping brottas med möjligheten att erbjuda mark till företag som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet i kommunen. Inriktningen just nu är att offra 200 hektar god åkermark norr om Linköping, alldeles invid E4.

Ett annat ständigt aktuellt exempel är att båda kommunerna har varsin flygplats som båda behöver många sköna miljoner av skattebetalarnas pengar varje år (tillsammans runt 90 miljoner i år).

 

Om vi vågar lyfta blicken lite – kanske är det så att områden för nya verksamheter som behöver stor yta och närhet till motorvägen inte är på bästa åkermark nära Linköping? Kanske kan vi hitta lämpligare marker närmare Norrköping, kanske till och med på andra sidan kommungränsen? Om båda kommunerna kan enas om en inriktning för den typen av företag, vore det inte en enorm styrka?

På samma sätt är det naturligtvis med flygplatserna. Det finns ingen rim och reson i att kommunerna sammanlagt årligen betalar närmare 100 miljoner i subventioner till flygplatser. Kanske är en flygplats i Linköping och ett verksamhetsområde för ytkrävande verksamheter i Norrköping ett sätt för kommunerna att hjälpas åt att lösa varandras problem? Låt ett gemensamt arbete med översiktsplanen ta tag i dessa svåra frågor för kommunerna, inte bara svara på ganska självklara saker.

Endast 30 minuter med pendeltåg, eller 4 mil, mellan städerna. Det är samma avstånd som mellan Upplands Väsby och Huddinge i Stockholmsregionen – men med betydligt kortare restid mellan. Vi kan inte fortsätta som om Linköping och Norrköping vore egna kungadömen, vi kan bygga en stark gemensam framtid med gemensamma lösningar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa