Goda förutsättningar för tågstopp i Sturefors

2015 byggde Trafikverket en helt ny och högre plattformskant anpassad till det nyrenoverade spåret, men avvaktar med ytskikt och vindskydd tills tågtrafiken återupptas. Sturefors är fortfarande en trafikplats, skriver debattören.
2015 byggde Trafikverket en helt ny och högre plattformskant anpassad till det nyrenoverade spåret, men avvaktar med ytskikt och vindskydd tills tågtrafiken återupptas. Sturefors är fortfarande en trafikplats, skriver debattören.

Normalt bekostar kommunen buss- och tåghållplatser, men Trafikverket har åtagit sig att återställa Sturefors till trafikerbart skick med vindskydd. Det betyder att kostnaden för kommunen blir noll, för Östgötatrafiken blir noll och för regionen noll kronor, skriver debattören.

Debatt 27 januari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Ny rapport kritisk till tågstopp utanför Linköping" (26/1):

Samhället har cirka 3 500 invånare och växer stadigt med 311 nya bostäder på Norrberga nära järnvägen. Över 1 000 förvärvsarbetande pendlar till Linköping. Tåget går 13 kilometer på 13 minuter, bilen 20 minuter, bussen tar 26 minuter till Centralstationen med goda kommunikationer mot Stockholm, Malmö och Linköpings alla arbetsplatsområden.

Tåget är det enda färdmedel som kan erbjuda kortare restid än bilen, dubbelt så snabbt som bussen och har därmed goda förutsättningar att i första hand locka nya resenärer från bil- till kollektivtrafik.

Sturefors hade reguljär tågtrafik i 20 år på 80- och 90-talet, men har nu saknat tågtrafik lika länge. Sedan dess har banan i augusti 2013 renoverats till helsvetsat, skarvfritt spår på betongslipers i makadam till mötesplatsen i Hjulsbro med möjlighet att höja hastigheten.

2015 byggde Trafikverket en helt ny och högre plattformskant anpassad till det nyrenoverade spåret, men avvaktar med ytskikt och vindskydd tills tågtrafiken återupptas. Sturefors är fortfarande en trafikplats. Därför har Trafikverket åtagit sig att bekosta färdigställande av Sturefors till EU-standard, liksom Tannefors, så snart KLT anmäler behovsuppehåll med Västervikstågen i Sturefors.
 

Kalmartågen påverkas inte alls av tågstopp i Sturefors. Trafikverket behöver ett par månader för att färdigställa Sturefors till trafikerbart skick, inte 4–10 år som Östgötatrafiken antyder, helt utan grund.

Sturefors hållplats har redan gång- och cykelvägar mot sydost och sydväst till kyrkbyn, lokalgata med trottoar västerut med anslutning till Näckrosvägen och lokalgata norrut med förberedd anslutning till Norrberga nybyggda villaområde vid järnvägen. I anslutning till hållplatsen finns redan två cykelparkeringar och två bilparkeringar.

Normalt bekostar kommunen buss- och tåghållplatser, men Trafikverket har åtagit sig att återställa Sturefors till trafikerbart skick med vindskydd. Det betyder att kostnaden för kommunen blir noll, för Östgötatrafiken blir noll och för regionen noll kronor, inte ”många tiotals miljoner” som Region Östergötland skriver i ett PM daterat 2023-12-15. KLT är numera ensam trafikhuvudman för hela sträckan, ända in till Linköping Centralstation och bekostar därmed tågtrafiken med bemanning, men alla biljettintäkter från nytillkomna tågresenärer i Sturefors tillfaller Östgötatrafiken, enligt avtal.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa