Gemensamma krafter för ett tryggt Linköping

Under den senaste tiden har Linköping drabbats av flera skjutningar. Allvarlig brottslighet i vår närhet skapar otrygghet och många känner sig inte längre säkra i sina bostadsområden.

Polisen och Linköpings kommun har ett välutvecklat samarbete som är till stor hjälp när grova brott begås, skriver artikelförfattarna.

Polisen och Linköpings kommun har ett välutvecklat samarbete som är till stor hjälp när grova brott begås, skriver artikelförfattarna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2021-08-30 06:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men vi får och ska inte känna hopplöshet. Linköpings kommun och polisen arbetar gemensamt för att med kraft återfå tryggheten i Linköping.

Polisen och Linköpings kommun har ett välutvecklat samarbete som är till stor hjälp när grova brott begås. Vi arbetar tillsammans både i direkt anslutning till händelserna, i form av synlig närvaro på plats för att kunna omhänderta oro samt svara på frågor och ta emot tips.

Det pågår också ett långsiktigt och strategiskt arbete i flera av våra områden och i kommunen i stort, vilket inkluderar bland annat trygghetsvärdar, ordningsvakter, samarbeten med det lokala civilsamhället och fastighetsägare. 

Vi arbetar också för att polisen nationellt ska kunna infria löftet om ökad kamerabevakning i Linköping och i väntan på att så ska ske har Linköpings kommun tagit steget närmare en egen trygghetsskapande kamerabevakning.
 
 

Inom både kommunen och polisen pågår flera brottsförebyggande insatser genom nya arbetsmetoder mot olika former av välfärdsbrott samt ökat samarbete mellan kommunens socialtjänst och skolan. 

Viktiga insatser som är av stor vikt för att vända den negativa utvecklingen och förebygga kriminalitet och våldsbrott.
 
 

Viktigt att nämna är att också allmänheten kan bidra till att öka tryggheten i Linköping.

Fler föräldrar och vuxna som syns ute i våra områden hjälper till att öka tryggheten, ju fler människor som vistas ute på gator och torg desto fler kan också bidra till att både förebygga och lösa brott. Många gånger är det helt avgörande i polisens utredande verksamhet att vi får allmänhetens hjälp med tips.


Vi kommer fortsätta samarbetet för att bryta den negativa våldstrenden i Linköping. Tillsammans kan vi göra skillnad och tillsammans kan vi göra Linköping tryggare.