Gäller ambitionerna enbart i Region Östergötland?

Det är ytterst lätt att i regionen klaga på ett styre och sedan vara tyst när det kommer till det egna styret i kommunen. Tala om att kasta sten i glashus, skriver Susanna Kellgren Lundberg (L) och Åsa Wennergren (L).

Det är det här som kallas för stuprörspolitik, det vill säga – den ena handen vet inte vad den andra gör, skriver debattörerna.

Det är det här som kallas för stuprörspolitik, det vill säga – den ena handen vet inte vad den andra gör, skriver debattörerna.

Foto: Maria Dahlgren/Corren arkiv

Debatt2024-03-02 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på “Sänkta ambitioner för alla med funktionshinder” (22/2):

Niklas Nåbo (S) vill i sin debattartikel ge heder åt Socialdemokraternas regionpolitik och säger sig vilja “skapa ett samhälle för alla” och pekar ut styret för Region Östergötland där han hävdar att det ekonomiska läget gör att programmet för Funktionsrätt Östergötland ska “tas bort”. 

Det är det här som kallas för stuprörspolitik, det vill säga – den ena handen vet inte vad den andra gör. Har Niklas Nåbo inte kännedom om alla de neddragningar som S+M-styret nu gör på den kommunala sidan (trots att kommunen går med 370 mnkr i överskott) och hur det redan påverkar dem med funktionsnedsättning? 

Att kommunen med stöd av styret gör en alltmer restriktiv tolkning av lagen vilket har lett till att det blivit allt svårare att få ett beviljande av färdtjänst. Det är något som vi liberaler har motsatt oss och därför tillfört 5 miljoner i vår liberala budget till samhällsbyggnadsnämnden från Stadshus AB, vilket röstades ned av S+M-styret med stöd av Centerpartiet. 

Vi Liberaler var även emot avgiftshöjningen av färdtjänstavgiften och lade fram ett eget alternativ som inte skulle drabba den grupp som redan har en ansträngd ekonomi. Förslaget röstades ned av S+M-styret. Den öppna verksamheten Lotsens existens finns det ett tydligt frågetecken kring och social- och omsorgsnämndens uppfyllande av LSS är uppenbart bristfällig. Och då har inte ens besparingarna på de 100 miljoner som enligt S+M-styret måste göras inom social- och omsorgsnämnden påbörjats.

Att regionen går med underskott har varit känt under en längre tid, men likaså det överskott som Linköpings kommun gör. Ändå ska besparingar göras inom välfärden och det kommer drabba dem med funktionsnedsättning med ökad belastning på psykiatri och primärvård. Den domino-effekt som då kommer uppstå när de kommer hänvisas till Region Östergötland kan man undra om Socialdemokraterna ens funderat på. Men det är ytterst lätt att i regionen klaga på ett styre och sedan vara tyst när det kommer till det egna styret i kommunen. Tala om att kasta sten i glashus!

Att hävda att man, som Socialdemokraterna gör, står på de svagas sida utifrån hur man vänder kappan efter vinden – då är det så man tappar hakan!