Friskolor har inte laglig rätt att välja elever

I ett debattinlägg riktar flera lärare stark kritik mot friskolor och dagens skolsystem. Kritiken är till största del svepande och innehåller även insinuationer om korruption inom det svenska skolväsendet.

Debatt 16 mars 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Vi måste skapa en jämlik och demokratisk skola" (9/3):

Det finns även ett par mer konkreta saker i artikeln som behöver bemötas.

Författarna skriver att ”friskolorna har egna antagningssystem som låter dem sålla fritt bland de sökande”. Det stämmer inte. Nästan alla fristående skolor har upphandlade digitala tjänster som omöjliggör all form av mixtrande med köer. Friskolor har heller ingen laglig rätt att välja elever så som det ibland påstås i debatten.

De skriver att friskolor tycks ha satt i system att anställa obehöriga lärare eftersom de är billigare. Att friskolerektorer skulle ha särskilda system där behöriga lärare sållas bort i urvalsprocessen är ett anmärkningsvärt påstående som artikelförfattarna inte redovisar några belägg för. Det finns nog ingen rektor som inte helst av allt vill ha behöriga lärare på sin skola, däremot är bristen på utbildade lärare ett stort bekymmer.

Författarna skriver att ägare av friskolor ”vanligtvis låter de stora vinsterna hamna i något av skatteparadisen”. Även detta påstående saknar helt grund och den som är genuint intresserad av att ta reda på fakta kan relativt enkelt göra det. Det genomsnittliga överskottet för en friskola är cirka 3,5 procent av omsättningen, det allra mesta återinvesteras i verksamheten.

En sak som artikelförfattarna inte lyfter är att 95 procent av alla fristående huvudmän bara äger en eller två skolor. Dessa skulle drabbas allra hårdast av regeringens förslag om sänkt skolpeng till friskolor. 

En sak är vi dock helt överens om, och det är att lärare behöver garanteras en bra arbetsmiljö och få sin kompetens säkrad. Här är det dock friskolorna som ligger i framkant, med nöjdare medarbetare som trivs bättre på sina arbetsplatser.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa