Försvara dricksvattnet – kriga inte mot Vättern

Utöver den allvarliga spridningen av PFAS, vill regeringen femdubbla flygverksamheten över Vättern och tillåta att miljölagstiftningen inte behöver följas över huvud taget när Sverige övar med Natoländer, skriver debattörerna.

Vi har en lagstiftning som ska förhindra att gifterna hamnar i miljön och dricksvattnet. Då är det verklighetsfrånvänt av regeringen att välja att bortse från lagstiftningen och riskerna, skriver debattörerna.

Vi har en lagstiftning som ska förhindra att gifterna hamnar i miljön och dricksvattnet. Då är det verklighetsfrånvänt av regeringen att välja att bortse från lagstiftningen och riskerna, skriver debattörerna.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2023-05-26 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Öppet brev till klimat- och näringslivsdepartementet och regeringen:

Dispenser, övningar utan miljökrav och bortse från lagstiftning och försiktighetskrav! Dessa ord används nu från regeringen angående försvarets upprustning. Snabbt klubbas besluten så att folk inte ska hinna se vad regeringen gör eller att myndigheter hinner agera. Det som pågår är ett krig mot våra egna livsvillkor och vår miljö, inte ett försvar av vårt land. Sanera flygfältet i Karlsborg. Tillåt inte dränering av förgiftad mark, som kommer att medföra stora risker för djur, natur och människor. Följ de uppsatta gränsvärden för PFAS som finns. Ge inga dispenser från miljökrav och försiktighetsåtgärder. 

Studier, som regeringen är väl medvetna om, visar att PFOS och PFAS är cancerframkallande, påverkar fertiliteten negativt på människor och djur, försämrar immunsystemet och fosterutvecklingen. Kemikalierna bryts inte ned i naturen och påverkar oss därför över lång tid, inte bara tillfälligt. 

Redan 1995 varnade Räddningsverket (nu MSB) för brandskum kemikalierna i rapporten ”Skumvätskors effekter på miljön”. De skrev att dessa gifter är svårnedbrytbara och att det är viktigt att inte spola ut skumvätskan direkt i ett vattendrag eftersom det orsakar akuta störningar i miljön. Och även så tidigt som på 1960-talet fanns det svenska forskare som varnade politikerna för riskerna med PFAS och PFOS. De lyssnade inte då. Därför har vi i dag kraftigt förgiftade områden som till exempel Karlsborgs militära flygplats. Där har det sprutats PFAS-brandskum i naturen. 

Men i dag vet vi bättre, och vi har lagstiftning som ska förhindra att gifterna hamnar i miljön och dricksvattnet. Då är det verklighetsfrånvänt av regeringen att välja att bortse från lagstiftningen och riskerna. Gifterna måste saneras. Utöver den allvarliga spridningen av PFAS, vill regeringen femdubbla flygverksamheten över Vättern och tillåta att miljölagstiftningen inte behöver följas över huvud taget när Sverige övar med Natoländer. Detta kommer innebära:

● Ökande mängder ammunitionsrester i Vättern, med bly och andra gifter. 

● Ökad mängd flygbränsle över sjön.

● Ökat buller som förstör livsmiljön för djur och människor.

● Flygövningar med stor fara för haverier.

● Eventuellt okända ämnen i vattnet då Natoländernas ammunition jämställs med svenska.

● Ökad risk för långsiktigt höga kostnader för kommunerna runt omkring Vättern.

Sverige kan inte först utöka försvarsövningarna kraftigt i Vättern för att sedan, någon gång i framtiden, tänka på miljön. Det är feltänkt på så många sätt. Miljölagstiftningen är inget onödigt pynt man kan pausa hur som helst. Miljöpartiet vill att skyddet av Vättern blir en självklar del i den nationella. Övningsfält från förra århundradet är inte automatiskt lämpliga för dagens krigföring. Använd ny teknik, laser och simuleringar i mycket högre grad. Skjuttunnlar på land kan samla upp ammunition. För att öva mot skjutmål i vatten: bygg en bassäng på land i ett inhägnat skjutfält – inte i sjön.

Miljöpartister vid Vättern: Tommy Kennberg, Eivor Folkesson, Vadstena, Katarina Post, Mjölby, Elias Hallen, Motala, Marianne Andersson, Marie Hedeving, Ödeshög, Maria Arwidson, Habo, Johan Örnemar, Tibro, Petra Jarlemark, Per och Mia Madestam, Hjo, Chris Vipond, Tidaholm, Magnus Gunnarsson, Anna-Karin Berglund, Skara, Elisabet Brunnegård, Skövde, Mats Svanteman, Falköping, Lea Strandberg, Örebro, Tord Helgesson och Margareta Widell, Askersund