Förstärk kontantförsörjningen nationellt

Den sjunkande kontanthanteringen gör att allt färre kontanter finns i omlopp i Sverige. Flera grupper i samhället riskerar att drabbas av detta, inte minst den äldre generationen.

Debatt 26 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är också viktigt för Sveriges beredskap att ha ett betalningssystem som vilar på en stabil grund av kontanter. Sverigedemokraterna vill därför se en kontantplikt för livsnödvändig konsumtion som livsmedelsaffärer, apotek och bensinmackar.

Sverige ligger i framkant när det kommer till smidiga digitala lösningar, och det är en utveckling som vi bejakar. Den utvecklingen får däremot inte ske på bekostnad av något annat. Skyltar med ”endast kortbetalning” blir allt vanligare runt om i landet och ibland kan man inte betala med kontanter över huvud taget. Vi menar att detta riskerar att exkludera en betydande del av samhällets invånare.

Till de mest sårbara grupperna som använder kontanter i högre utsträckning hör äldre och människor med funktionsvariationer.

 

Det kontantlösa samhället är dessutom sårbart och vi behöver på flera områden arbeta för att stärka den svenska beredskapen om krisen kommer. Exempelvis är det fullt möjligt att hantera kontanter även om internet eller strömmen skulle släckas ned. I både Norge och Danmark har man i dag en allmän kontantplikt och vi tycker att Sverige bör ha ett liknande system.

Vi vill ur ett säkerhetsperspektiv att vissa tider och områden undantas kontantplikten. Exempelvis vill vi göra undantag nattetid för att inte utsätta ensam personal för otrygghet. Även mindre näringsidkare och småföretag bör kunna undantas från kontantplikten.

Sverige behöver kontanter och i dagsläget är det bara Sverigedemokraterna som driver frågan om en allmän kontantplikt. Vi behöver stärka beredskapen och vi behöver se till att hela befolkningen har tillgång till livsviktig konsumtion. Sverigedemokraterna är garanten för det.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa