Begär listor över Ibn Rushds samarbetspartners

Vårt fokus på folkbildning har övertygat oss om att nuvarande system inte fungerar. Det saknas transparens och studieförbundens egenkontroll fungerar bevisligen inte, skriver forskarna Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren.

Debatt 3 februari 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Källkritik lika viktigt som revisortillit" (1/2):

Josefin Nyströms artikel är en härdsmälta av oseriös argumentation. Om det är någon som behöver genomgå utbildning i källkritik så verkar Josefin Nyström vara en idealisk kandidat. 

Texten är ett sammelsurium av halmgubbar, lögner och felaktiga påståenden. Både vår forskning och forskning i utlandet visar att det finns ett europeiskt nätverk av organisationer som har kopplingar till Muslimska brödraskapet. 

Den organisation, Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS), som etablerade Ibn Rushd, beskriver själva i sina stadgar deras kopplingar till Muslimska brödraskapets paraplyorganisation i Europa (FIOE/CEM). IFiS var medgrundare till FIOE/CEM och är en av de 28 medlemsorganisationerna. Exempelvis har brittiska säkerhetsmyndigheter i Muslim Brotherhood Review slagit fast att FIOE/CEM definitivt är Muslimska brödraskapets organisatoriska moderskepp i Europa. 

Dessutom har det funnits en kedja av kopplingar genom stadgar, personkopplingar och beskrivningar från tidigare svenska och utländska medlemmar som klargjort dessa nätverk och de detaljer vi presenterat i ett dussintal artiklar. Detta är vedertagna sanningar i övriga Europa hos såväl forskare, journalister som hos utländska säkerhetstjänster.

 

Josefin Nyström tycks inte förstå att i vår forskarroll ingår att granska offentlig finansiering till civilsamhället (och som ibland tillfaller odemokratiska aktörer). Vårt fokus på folkbildning har övertygat oss om att nuvarande system inte fungerar. Det saknas transparens och studieförbundens egenkontroll fungerar bevisligen inte.

Vi har påvisat att varken Folkbildningsrådet eller kommuner känner till vilka samverkanspartners studieförbunden samarbetar med. Som Göteborgs Stads granskning visat finns fall av högst tveksamma samarbetspartners i relation till Ibn Rushd. Josefin Nyström verkar heller inte känna till att det pågår en omfattande granskning av Riksrevisionen där samtliga tio studieförbund ingår på grund av upprepade ekonomiska oegentligheter och brister. 

Offentlighetsprincipen måste omfatta hur bidrag förmedlas – från studieförbund till föreningar. Därför bör Linköpings politiker begära från Ibn Rushd och alla övriga studieförbund listor över samverkanspartners (föreningar), hur mycket pengar som förmedlas till varje förening och vad som avhandlats. De bör offentliggöras. På så sätt kan folkbildningen på allvar leva upp till portalparagrafen: att stärka och utveckla demokratin. Det borde ligga i allas intresse.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kamp om skolan hårdnar: "Allt är inte dåligt som oppositionen påstår – majoritetens satsningar ska synas senare"

Kamp om skolan hårdnar: "Allt är inte dåligt som oppositionen påstår – majoritetens satsningar ska synas senare"

Budgetförslag från Alliansen: ✔ Nya servicepunkter på landsbygden ✔ Höja friskvårdsbidraget för kommunanställda ✔ Skapa Campus Motala

Budgetförslag från Alliansen: ✔ Nya servicepunkter på landsbygden  ✔ Höja friskvårdsbidraget för kommunanställda   ✔ Skapa Campus Motala

Debatt: Ansträngning och högre utbildning måste löna sig

Ansträngning och högre utbildning måste löna sig

Insändare: Hur har dialogen skett med föräldrarna?

Utbildning

Malmö diskriminerade inte autistisk elev

Malmö diskriminerade inte autistisk elev
Visa fler