Stor ovilja att gå till botten med simhallsfrågan

Oavsett om det är motionssim för vuxna, lek för barnfamiljer eller vattengymnastik för äldre så bidrar en simhall till ökad livskvalitet och glädje, skriver debattörerna.
Oavsett om det är motionssim för vuxna, lek för barnfamiljer eller vattengymnastik för äldre så bidrar en simhall till ökad livskvalitet och glädje, skriver debattörerna.

Simhallsfrågan i Åtvidaberg övergår både blockgränser och partipolitiska intressen, en simhall på orten är en förutsättning för att Åtvidaberg ska vara en attraktiv kommun att bo i, skriver debattörerna.

Debatt 18 augusti 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Åtvidabergs medborgare behöver, och förtjänar en simhall. Åtvidabergs kommun kan i dag inte erbjuda barn möjligheten att utveckla vattenvana året om och vi kan inte erbjuda vuxna möjligheten till vattengymnastik, rehabilitering eller motionssim. Det är förkastligt att Åtvidabergs kommun inte kan tillgodose medborgarna sådan grundläggande samhällsservice inom kommungränsen. 

Det har funnits en stor ovilja att gå till botten med simhallsfrågan och uttömma alla möjliga alternativ för att återskapa en simhall i Åtvidaberg. De genomförda utredningarna har varit påskyndade och endast beaktat de ekonomiska konsekvenserna sett till drift, underhåll och renoveringsbehov. Vad utredningarna inte har beaktat är samhällsnyttan en simhall medför. Utredningarna har inte heller beaktat de sociala och ekonomiska konsekvenserna en nedläggning innebar för Åtvidaberg.

En simhall skapar både nytta och nöje för Åtvidabergs invånare. Oavsett om det är motionssim för vuxna, lek för barnfamiljer eller vattengymnastik för äldre så bidrar en simhall till ökad livskvalitet och glädje. Det är livskvalitet och glädje som många av kommunens invånare i dag går miste om – trots att Linköping med flera grannkommuner har simhallar.

Alla invånare har inte möjligheten att ta sig till grannkommuner för att simma. Höga drivmedelspriser, skenande elpriser och högre levnadsomkostnader gör att de som levde på marginalen innan faktumet får det än svårare att få ekonomin att gå ihop. Detta i kombination med tillgänglighetsaspekten gör att en stor del av kommunens invånare inte kan unna sig regelbunden simning. Grupperna som drabbas hårdast av simhallens nedläggning är således samhällets mest utsatta grupper som pensionärer, barnfamiljer och socioekonomiskt utsatta hushåll. 

Det är oacceptabelt. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är en gemensam röst för att Åtvidaberg återigen ska få en simhall. Vi kan inte acceptera att vissa partier är villiga att göra grundläggande samhällsfunktioner som möjligheten att utveckla vattenvana bland barn otillgängliga för delar av befolkningen och vi kan inte bortse från samhällsnyttan simhallen medför sett till rehabilitering, träning och livskvalitet.

Simhallsfrågan övergår både blockgränser och partipolitiska intressen, en simhall på orten är en förutsättning för att Åtvidaberg ska vara en attraktiv kommun att bo i. Vi politiker måste ta tag i frågan för både kommunens, och invånarnas, bästa. Därför föreslår vi ett omtag kring simhallsfrågan.

Våra partier förespråkar en ny utredning angående simhallsfrågan. Utredningen ska i sammanhanget för kostnaderna beakta en simhalls samhällsnytta och de sociala och ekonomiska konsekvenserna av att Åtvidaberg inte har en simhall.  

Mot bakgrund av ärendets natur vill vi att samtliga partier involveras i processen och ges möjlighet att vara delaktiga under utredningens gång. Alla partier ska ges möjlighet att komma med inspel, förslag och tankar kopplade till utredningen.

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Åtvidaberg står enade och våra partier lovar att gör allt som står i vår gemensamma makt för att återupprätta en simhall i Åtvidaberg.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa