Företagarkraft kan lösa integrationen i Berga

Berga har alla förutsättningar att bli en av Linköpings mest attraktiva stadsdelar. Men det går inte att bortse från att mord har skett på öppen gata mitt på ljusa dagen.

Berga är en stadsdel med många människor som bär på livsdrömmar samt flera företagsamma aktörer, skriver debattören.

Berga är en stadsdel med många människor som bär på livsdrömmar samt flera företagsamma aktörer, skriver debattören.

Foto: Per Olsson/arkiv

Debatt2022-09-07 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mordet gav invånare, kommunen och politiker en rejäl tankeställare om brutaliteten och empatilösheten i gängkriminaliteten. Skjutningar sätter fart på oro, rädsla och fördomar, men på frågan om Berga är en otrygg stadsdel är mitt personliga svar nej och då bor jag i Vidingsjö och passerar Berga frekvent. Samtidigt kan jag mycket väl förstå att andra personer ger ett annat svar.

Berga är en stadsdel med många människor som bär på livsdrömmar samt flera företagsamma aktörer. Problemet är att avståndet mellan människor och livschanser är mycket stort trots den begränsade geografiska ytan. I Liberalernas framtidsoptimism om Berga tar jag avstamp i det gedigna politiska arbetet som Liberalerna tagit fram inom ”Förortslyftet”. Vi vet att språket är nyckeln. Vi vet att vägen fram är en bra förskola, skola, utbildning och jobb mot målet egenförsörjning och chansen att uppnå livsdrömmar. Liberalerna vet att för att lyckas med integration måste vi kämpa för ökad jämställdhet och bekämpa hederskultur och hedersvåld. 

Den nämnda liberala politiska inriktningen är viktig, men det som ger mest hopp och framtidstro är förutsättningarna i Berga för genuin samverkan och samarbete kommun, näringsliv och föreningslivet. Det finns redan stora planer på en expansion av Berga centrum drivet av resursstarka aktörer. Utvecklingen av nya bostäder på Berga Äng med allt som ska till för livskvalitet ger ett guldläge. Kommunen är en viktig aktör och har samlat bibliotek, kontaktcenter och kommunal verksamhet på ett förtjänstfullt sätt i Berga by. Det som är spännande är att i Berga kan vi tillsammans bygga upp en modern samverkan sett till struktur och kultur, där alla är huvudaktörer som sitter tillsammans och löpande bygger och utvecklar stadsdelen, där dialogen inte är konstruerad uppifrån utan sker kontinuerligt med alla som bor och har intressen i Berga. 

Det mest logiska för att ska vi lyckas med integrationen är att vi behöver mötas och ha mötesplatser. Liberalernas målbild i Berga är föreningsdrivna mötesplatser som attraherar Bergabor, men också personer från omliggande områden som Södra Ekkällan och Vidingsjö. Attraktionskraften finns i kultur, musik, idrott, motion samt sociala- och fritidsaktiviteter för alla åldrar. Utvecklingsplanerna för centrum och bostäderna ger förutsättningar att planera in mötesplatser redan nu i processernas start. Företagarkraften finns, men finns då föreningskraften? Vi i Liberalerna ser det hos flera aktörer inom civilsamhället som vill och kan göra saker i Berga. Ett lysande exempel är KFUM Linköping som länge verkat i stadsdelen, kan fritidsverksamhet, förstår behovet genom sina kontakter med ungdomar i området samt uttryckt visioner och idéer om en mötesplats i Berga.

Jag är beredd att sticka ut hakan och säga att utvecklingen av Berga kan bli en nationell modell för stadsdelsutveckling, där näringslivet, kommun och föreningsliv tillsammans bygger bort segregationen och stärker integrationen drivet av företagarkraft och föreningskraft.