För liten satsning ger ett orättvist OB-tillägg

Socialdemokraterna anser inte att höjt OB-tillägg är en tillräckligt kraftfull åtgärd för att lösa bemanningsproblematiken inom dygnet runt-verksamheten. Grundlönesatsningar är en bättre väg att gå, skriver debattören.
Socialdemokraterna anser inte att höjt OB-tillägg är en tillräckligt kraftfull åtgärd för att lösa bemanningsproblematiken inom dygnet runt-verksamheten. Grundlönesatsningar är en bättre väg att gå, skriver debattören.

Medarbetare kommer jobba sida vid sida men med olika ersättning. Det är orättvis och orimligt, skriver debattören.

Debatt 20 december 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är djupt orättvist att personal som arbetar sida vid sida inom vården i Östergötland kommer få olika OB-tillägg. Socialdemokraterna föreslog i stället en grundlönesatsning till sjuksköterskor och undersköterskor inom dygnet runt-verksamheterna. 

När den nya majoriteten M, KD, L med stöd av SD, i Region Östergötland nyligen valde att besluta om OB-tillägg räckte pengarna, 50 miljoner, bara till sjuksköterskor och utesluter helt Kommunals avtalsområde där till exempel undersköterskorna finns. Medarbetare kommer jobba sida vid sida men med olika ersättning. Det är orättvis och orimligt.

Socialdemokraterna anser inte att höjt OB-tillägg är en tillräckligt kraftfull åtgärd för att lösa bemanningsproblematiken inom dygnet runt-verksamheten. Grundlönesatsningar är en bättre väg att gå.

Skillnaden mellan de olika yrkesgrupperna riskerar skapa irritation snarare än incitament ute i verksamheten. Vi behöver fler medarbetare som har goda villkor och högre löner i grunden. Vårt förslag är att i stället göra en grundlönesatsning på 75 miljoner i dygnet runt-verksamheten som inkluderar både sjuksköterskor och undersköterskor. Vi ser det som en rättvisefråga. 

Grundlönesatsningen ser vi som ett första steg mot att minska regionens beroende av hyrpersonal. Det är viktigt att fasa ut hyrbolag genom att satsa på vår egen personal. Egen personal ger kollegial kontinuitet, trygghet för patienterna och innebär på sikt en bättre hushållning med de resurser som finns.

För oss socialdemokrater var förslaget om ökade grundlöner ytterligare en pusselbit för att bygga vidare på insatser vi gjort tidigare. Under den mandatperiod som gått genomförde vi satsningar på grundlön för sjuksköterskor och lönesatsning för undersköterskor. Vi tog också nu i våras beslut om ett 16-punktsprogram för att stärka arbetet i dygnet-runt-verksamheten. Jag är ödmjuk inför det faktum att det finns mera att göra både när det gäller lönesatsningar och arbetsmiljö. Men att ställa medarbetare mot varandra genom olika OB-tillägg så som M, KD, L och SD nu väljer att göra är bara orättvist och orimligt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa