Folkhögskolorna utgör ett nav av kunskap

Sommenbygdens folkhögskola har tappat en miljon i bidrag från staten i år och 4,9 heltidstjänster har fått sägas upp, skriver debattörerna.

Många folkhögskolor finns på mindre orter och utgör ett nav för kunskap, demokrati och kritisk debatt i lokalsamhället, skriver debattören.

Många folkhögskolor finns på mindre orter och utgör ett nav för kunskap, demokrati och kritisk debatt i lokalsamhället, skriver debattören.

Foto: Claus Gertsen / TT

Debatt2023-10-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sverige finns 156 folkhögskolor i hela landet och en av dessa är Sommenbygdens folkhögskola. Folkhögskolan drivs av Ödeshög, Aneby, Boxholm, Ydre och Tranås kommuner. Den nedskärning i medel som regering gjort har inneburit en minskning av personal, antalet studietimmar- och kurser. Skolan har tappat en miljon i bidrag från staten i år och 4,9 heltidstjänster har fått sägas upp.

I regeringens budget ställs två utbildningsformer mot varandra, i årets budget dras bidragen till studieförbunden ner för att i stället föra över mer bidrag till folkhögskolorna (i vårbudgeten minskade bidraget med 500 miljoner kronor och i höstbudgeten tillfördes 100 miljoner kronor, 2023).

Utbildning och folkbildning i allmänhet, men för kompetensförsörjningen i synnerhet, är det viktigt för kommuner och regioner att våra nya svenskar får möjlighet att lära sig svenska och få en yrkesutbildning. Folkhögskolorna innebär att personal inom vård- och omsorg kan bli flera och vi står just nu med stora utmaningar inom dessa områden. En annan grupp som folkhögskolorna har stor betydelse för är personer med funktionsvariationer. Det finns rutiner för att anpassa studieplanen efter varje elevs särskilda förutsättningar, behov och möjligheter. Dessa elever får också tillgång till en lugn och stimulerande miljö.

Många folkhögskolor finns på mindre orter och utgör ett nav för kunskap, demokrati och kritisk debatt i lokalsamhället. Detta innebär att människor inte behöver flytta från sin bygd men folkhögskolorna erbjuder också kurser på distans. 

Sist men inte minst leder de allmänna kurserna till behörighet för fortsatta studier på gymnasie- och grundskolan.

Centerpartiet kommer även i fortsättningen att arbeta för en stark folkhögskola och för att studieförbunden kan fortsätta sin verksamhet i hela landet.