Fler utrikesfödda kvinnor måste komma i arbete

Nästan 100 000 personer i Sverige har varit arbetslösa i mer än två år. En stor andel av de som är arbetslösa i dag är utrikesfödda kvinnor som har en kort utbildningsbakgrund, skriver debattören.
Nästan 100 000 personer i Sverige har varit arbetslösa i mer än två år. En stor andel av de som är arbetslösa i dag är utrikesfödda kvinnor som har en kort utbildningsbakgrund, skriver debattören.

Sverige har en stark men tudelad arbetsmarknad. Samtidigt som sysselsättningen är mycket hög med internationella mått mätt står många utrikesfödda kvinnor utan jobb.

Debatt 7 oktober 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att knäcka segregation och utanförskap måste fler utrikesfödda kvinnor komma i arbete.

I en osäker tid är ett eget jobb den främsta tryggheten. Socialdemokraterna prioriterar alltid att fler människor ska komma i arbete. För oss handlar det om trygghet och frihet för människor att ha egen försörjning och ett jobb att gå till, men också om att bygga Sverige starkare.

En ökad sysselsättning innebär också bättre samhällsekonomi och ger samhället mer resurser att kunna investera i välfärden. Den tydliga prioriteringen att öka sysselsättningen har inneburit att allt fler nu kommer i arbete.

Genom regeringens satsningar på korttidsarbete och förstärkt A-kassa så kunde vi genom pandemin bidra till att öka tryggheten för vanligt folk och samtidigt hålla igång svensk ekonomi. Både löntagare och företag fick stöd för att kunna klara jobben. 

Nu ser vi att jobben kommer tillbaka, att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten sjunker. Arbetslösheten ligger på en tydligt lägre nivå än före pandemin. Bäst går det för de unga. Andelen arbetslösa unga inskrivna på Arbetsförmedlingen har sjunkit med 30 procent på ett år. 

Sysselsättningsgraden är på den högsta nivån sedan i början på 90-talet. Över fem miljoner svenskar har nu ett jobb att gå till. Även utifrån internationell jämförelse ligger Sverige bra till. Sverige har det högsta arbetskraftsdeltagandet inom EU och den näst högsta sysselsättningsgraden i EU. Vi har heller aldrig haft så många lediga jobb i Sverige.

Samtidigt som det går bra för många är det fortsatt tufft för de som står längst bort från arbetsmarknaden. Nästan 100 000 personer i Sverige har varit arbetslösa i mer än två år. En stor andel av de som är arbetslösa i dag är utrikesfödda kvinnor som har en kort utbildningsbakgrund. Ska vi klara av att knäcka segregationen och arbetslösheten så är det helt avgörande att fler utrikesfödda kvinnor kommer i arbete. 

Vi befinner oss trots allt i en osäker tid. Det kommer behövas stora insatser och viktiga prioriteringar framöver för att Sverige ska fortsätta ha en så positiv utveckling på arbetsmarknaden. Då duger det inte att som de högerkonservativa alltid gör så fort de får möjlighet – slakta insatserna för att få människor i arbete. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta arbetet för att ännu fler ska ha ett jobb att gå till och att Sveriges ekonomi fortsätter vara stark.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa