Fler bostäder behövs om Linköping ska växa

Saab kommer att ha väldigt litet behov av ett flygfält i framtiden, menar debattören.
Saab kommer att ha väldigt litet behov av ett flygfält i framtiden, menar debattören.

Linköpingsborna är med rätta stolta över Saab. Trots det kan inte bolagets behov få styra stadens utveckling, skriver Lars-Erik Borg.

Debatt 14 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköpings kommun har skrotat den kommunala tomtkön. Vilket svek mot dem som betalat tusentals kronor i hopp om att få köpa en tomt! Att lägga ut förmedlingen på mäklare löser inte problemet med att det bara finns enstaka tomter att förmedla. 

Ett Natura 2000-område och två flygfält, Malmen och Saabfältet, gör att inga tomter finns i centralorten. Tomterna finns i ”sovstäder” som Vikingstad och Linghem.

Politikerna planerar för att Linköping skall växa till 250 000–300 000 innevånare. Är det överhuvudtaget möjligt med nuvarande förutsättningar? Det räcker att titta på en karta över Linköping för att förstå att det är omöjligt. Något av ovanstående hinder måste bort. 

Linköpings kommun begärde en gång i tiden att eklandskapet skulle bli Natura 2000-område och det kan inte avvecklas. Malmen är en av fyra kvarvarande flottiljer, där Försvarsmakten investerat miljardbelopp. Det kommer att finnas kvar så länge vi har ett försvar.

Återstår Saabfältet.

Saab AB är en av de främsta flygplanstillverkarna i världen. Vi Linköpingsbor är med rätta stolta över bolaget. Trots det kan inte Saabs behov styra utvecklingen av Linköping. 

Kan då Saabfältet läggas ner? Ja, det går bra om några få år, när JAS 39 E och F är levererade till Flygvapnet. Enligt vad Saab säger kommer JAS Gripen att finnas kvar till 2060. Man har skrivit ett samarbetsavtal med engelsmännen om att konstruera ett nytt krigsflygplan, som skall vara klart 2040. Skall vi gissa att utvecklingen i huvudsak sker i England, precis som utvecklingen av skolflygplanet T-X, som Boeing utvecklade i samarbete med Saab, skedde i USA.

Vi kan alltså förstå att Saab kommer att ha väldigt litet behov av ett flygfält i framtiden. Vi skall också komma ihåg att Saab redan är etablerat på Malmen och kan flytta sin flygverksamhet dit. Försvarsmakten har också i tjugo år välkomnat civilflyget, både från Saabfältet och från Kungsängen i Norrköping, till Malmen. Man har sett möjligheten att fler delat på kostnaden för fälthållningen.

Linköping City Airport kan flytta till Malmen så snart infrastrukturen och miljöprövningen finns på plats.

En sådan flytt skulle spara åtskilliga miljoner för skattebetalarna. 25 miljoner i stöd för Kungsängen och 45 för hyra av Saabfältet. Till detta kommer diverse ägartillskott då och då, nu senast 40 miljoner till Linköping City Airport.

För de pengar man spar och för de 210 miljoner som Linköping är beredd att betala för en flytt av banan på Saabfältet, skulle det vara möjligt att bygga en ny terminal med erforderlig infrastruktur på Malmen.

Lars-Erik Borg

Ämnen du kan följa