Fin åkermark får inte förstöras

Debatt2021-11-25 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Tillräckligt med annan mark att tillgå" (17/11):

Centerpartiet avser att god tillgång på åkermark är en förutsättning för att vi ska kunna odla mat till hela jordens befolkning. Det är därför viktigt att skydda åkermarken såväl i Sverige som i världen i övrigt. Tyvärr har inte den goda jorden det skydd som den skulle behöva. 

Fin åkerjord bebyggs och asfalteras, framför allt runt våra större städer. Den jord som på detta sätt förstörs kommer aldrig att kunna återanvändas för jordbruksändamål. Vi måste sätta stopp för detta.

Om våra åkerjordar däremot används för till exempel energiproduktion genom odling av energigrödor eller för vindkraftparker är det möjligt att åter använda dessa jordar för matproduktion när så önskas. Fram till den tidpunkten kan de ge ett bra bidrag för att lösa vårt behov av förnybar el-energi.

Självklart är det ännu bättre om vi kan använda andra ytor för placering av solcellsparker. Tak, bullerskydd efter våra vägar, över stora parkeringsplatser som i till exempel Tornby och Mörtlösa, men också på impediment och annan icke produktiv mark. I Linköping har vi beslutat om en solenergistrategi, som innebär att kommunen och dess bolag ska se över alla möjligheter till en effektiv användning av solceller. Kommunen har också på olika sätt markerat att man gärna stödjer och underlättar för privatpersoner och näringsliv som vill satsa på solenergi. 

Att insändarskribenten ser förändringarna av strandskyddet som en risk för den goda åkermarken förvånar oss verkligen. En utökad möjlighet att få fler att bygga och bosätta sig i närheten av vackra sjölägen längre bort från våra storstäder skulle med all säkerhet minska trycket på att bygga på den finaste jorden som finns just omkring storstäderna. 

 
 
 
 
 
 
Läs mer om