Familjen är grunden som samhället vilar på

Med vår familjepolitik vill vi stärka familjen och bygga ett samhälle som håller ihop, ett samhälle som i både goda och svåra tider klarar av det som är viktigt, att prioritera våra barn, skriver debattörerna.
Med vår familjepolitik vill vi stärka familjen och bygga ett samhälle som håller ihop, ett samhälle som i både goda och svåra tider klarar av det som är viktigt, att prioritera våra barn, skriver debattörerna.

För Kristdemokrater är familjen människans viktigaste gemenskap och den grund som samhället vilar på. Barn som växer upp i trygga och kärleksfulla familjer får goda förutsättningar att klara av livets utmaningar, skriver debattörerna.

Debatt 27 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På Kristdemokraternas riksting i Helsingborg la vi grunden för framtidens svenska familjepolitik. Över 80 punkter för mer frihet och bättre stöd till Sveriges föräldrar – en politik som prioriterar barnets bästa.

En av punkterna handlar om att successivt förlänga föräldraförsäkringen med sex månader, en annan punkt handlar om att införa fem dagars obetald tjänstledighet från jobbet varje år för vårdnadshavare som har barn under 18 år. Kristdemokraterna vill också utöka familjerådgivningen med en gratischeck för nyblivna föräldrar och maxtaxa för det stöd som rådgivningen erbjuder. För att stärka stödet till barn med NPF-diagnoser vill vi att bättre stöd ges i tid och stärka samarbete mellan socialtjänsten och skolan. 

En familj kan se ut på många olika sätt men fyller oavsett sammansättning och historia samma fundamentala roll för möjligheterna att få ett gott liv. Med vår familjepolitik vill vi stärka familjen och bygga ett samhälle som håller ihop, ett samhälle som i både goda och svåra tider klarar av det som är viktigt, att prioritera våra barn. 

 

Vi vill verka för en familjepolitik som möjliggör för föräldrar att spendera mer tid med sina barn. Närvarande och trygga föräldrar ska inte behöva stressa sig igenom småbarnsåren mer än nödvändigt, utan ska i stället ges möjlighet att vara den stabila bas en trygg uppväxt förutsätter. Samtidigt behöver mer göras för att i tid sätta in de insatser som familjer i behov av stöd behöver. Barn som växer upp med bristande relationer till sina föräldrar löper en ökad risk att hamna i kriminalitet. Ingen människa är perfekt och alla kan göra fel, men alla har ett ansvar för att välja det etiskt rätta. För detta krävs en moralisk kompass och den formas genom fostran, främst inom familjen. Därför behöver föräldraansvaret stärkas. I dag är Kristdemokraternas ”familjen-först-politik” tyvärr ingen självklarhet. 

Partier längs hela den politiska skalan verkar i dag aktivt för att försvaga familjens roll i samhället. Just därför står vi idag i Sverige inför ett viktigt vägval inom familjepolitiken. För oss kristdemokrater är vägvalet självklart: mer tid för barnen, större frihet för familjen och fler förebyggande insatser. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället vilar på. Politiken bör därför stödja familjerna i stället för att styra dem. 

Det är av avgörande betydelse att stärka familjen för att trygga barnens framtid. Vi fortsätter att kämpa för en politik som ger familjer möjlighet att växa och blomstra, för barnens och samhällets bästa.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa