Falskt ljud i (s)källan om fastighetsskatten

Socialdemokraterna förnekar sig inte. I sitt svar viftar de bort vår oro om fastighetsskattens återkomst genom att säga att det endast är ett förslag till partikongressen, men det lugnar oss inte.

Debatt 10 maj 2021 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "S vill inte återinföra fastighetsskatten" (27/4).

Den 13/3 kunde vi läsa i Dagens industri att Anders Ygeman (S), som är ordförande för Socialdemokraternas Stockholmsdistrikt, ”tar strid för höjd kapitalskatt och fastighetsskatt”. Den 15/3 kunde vi i samma tidning läsa att även Socialdemokraterna i Skåne och Jönköping anslutit sig till den linjen. 

 

Lokala företrädare för Socialdemokraterna väljer även aktivt att utelämna att Miljöpartiet och Vänsterpartiet delar deras förslag om återinförd fastighetskatt. Förstår inte Socialdemokraterna vilka förödande effekter fastighetskattens återkomst skulle få både för enskilda hushåll och bostadsmarknaden i stort?

Cirka 4 miljoner småhus får nya taxeringsvärden 2021. I snitt ökar taxeringsvärdena med 17 procent. Med det överhängande hotet om återinförd fastighetsskatt är de nya taxeringsvärdena extra viktiga för landets husägare. 

Fastighetskatten bör inte jämföras med den nuvarande fastighetsavgiften då dessa är två vitt skilda saker.

 

Vi kristdemokrater vill slå vakt dagens system med fastighetsavgift som en kommunal avgift, där storleken på denna avgift beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än det indexbundna takbeloppet, för närvarande cirka 8 500 kronor. 

På så vis möjliggör vi för fler att äga och behålla sitt boende. 

Det som gjorde den gamla fastighetsskatten till ”Sveriges mest hatade skatt” var dess oförutsägbarhet. Skatten saknade tak och ökade om grannen renoverat och sålt dyrt. 

 

Tas taket i beskattningen bort, så som bland annat Socialdemokraterna i Stockholmsdistriktet förespråkar, kommer människor åter att drivas från hus och hem. 

Endast de med tjocka plånböcker kommer att ha råd att bo på orter där det råder bostadsbrist. Det är inte rimligt. 

Frågan gällande fastighetskattens återkomst är tvivelsutan den viktigaste frågan landets villaägare stått inför på många år. Vi blåser till strid och trots att det ser mörkt ut har Kristdemokraterna gått segrande ur liknande strider förr. 

Ämnen du kan följa