EU:s konkurrenskraft avgörande för Östergötland

Genom den inre marknaden har svenska företag en hemmamarknad med 500 miljoner konsumenter i stället för 10 miljoner. Det ska i princip vara lika lätt att handla mellan Mjölby och Madrid som mellan Motala och Mjölby, skriver Johan Gustafsson, regionchef för Svenskt Näringsliv.

EU är ingen maskin som fattar beslut på egen hand och besluten i EU är inte något som bara ”händer” av egen kraft. Det finns stora möjligheter för Sverige att påverka, skriver Johan Gustafsson, regionchef för Svenskt Näringsliv.

EU är ingen maskin som fattar beslut på egen hand och besluten i EU är inte något som bara ”händer” av egen kraft. Det finns stora möjligheter för Sverige att påverka, skriver Johan Gustafsson, regionchef för Svenskt Näringsliv.

Foto: Jessica Gow/Henrik Montgomery/TT/Svenskt näringsliv

Debatt2024-05-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag är det Europadagen. För de flesta av oss är det något som går obemärkt förbi, på samma sätt som EU också ofta gör. EU har blivit så mycket vardag att det främst är när någonting inte fungerar som vi märker av EU. Men Sverige är ett litet, handelsberoende land och vikten av det svenska EU-medlemskapet kan svårligen överskattas. EU-medlemskapet är direkt avgörande för utvecklingen här i Östergötland. 

EU har gett oss nya möjligheter att samarbeta och handla med varandra. Genom den inre marknaden har svenska företag en hemmamarknad med 500 miljoner konsumenter i stället för 10 miljoner. Det ska i princip vara lika lätt att handla mellan Mjölby och Madrid som mellan Motala och Mjölby. Mer än hälften av allt som produceras i Sverige går på export till andra läder och över 70 procent av exporten går till andra EU-länder. Den inre marknaden har också ökat valmöjligheterna och pressat priserna för oss konsumenter.

Men EU har hamnat på efterkälken jämfört med länder som USA och Kina. Europeiska företag växer 40 procent långsammare än amerikanska och bilden är densamma när det kommer till investeringar. Försämrad konkurrenskraft är inte bara dåligt för näringslivet. Det leder till lägre tillväxt, mindre innovation, färre jobb, högre arbetslöshet och mindre resurser till välfärden.

Från Svenskt Näringsliv har vi tryckt på för vikten av att EU fokuserar mer på konkurrenskraft. Vi har tagit fram konkreta förslag på vad en konkurrenskraftsagenda bör innehålla, med rekommendationer som valts ut för att de både är viktiga för EU:s utveckling och möjliga att genomföra. Det är glädjande att Sverige under förra årets ordförandeskap var pådrivande för att EU ska fokusera på just detta. Det borde också vara en av de stora frågorna i årets Europavalrörelse. 

EU och den inre marknaden är avgörande för svenska företag, för jobb och tillväxt och i förlängningen hela vår svenska välfärd. Men EU måste fokusera mer på konkurrenskraft om inte andra delar av världen ska springa ifrån oss och Europa förpassas till ett museum. Och vi svenskar måste bli bättre på att påverka besluten i rätt riktning.

Om en månad, den 9 juni, är det val till Europaparlamentet. Då ska vi välja vilka 21 personer som ska representera oss i Europaparlamentet. Det finns många skäl för varför det är viktigt att gå och rösta. Inte sällan hör vi om dumma beslut som kommer från EU. Men EU är ingen maskin som fattar beslut på egen hand och besluten i EU är inte något som bara ”händer” av egen kraft. De är snarare summan av de politiska viljor som medlemsstaterna skickar till Bryssel. Det finns stora möjligheter för Sverige att påverka.

Få kommer att fira Europadagen i dag. Men det är värt att skänka EU en tanke och jämföra hur mycket bättre allt är i dag jämfört med när Sverige gick med EU för snart 30 år sedan. Och se till att rösta i Europavalet!