Ett starkt lokalt näringsliv gynnar oss alla

Att det ska vara enkelt att starta och driva företag gynnar inte bara företag, det är en grundläggande förutsättning för hela vår gemensamma välfärd, skriver debattörerna.

För företag ska det vara enkelt att ha kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen, skriver debattörerna.

För företag ska det vara enkelt att ha kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2023-03-25 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är en svår tid för Sveriges kommuner just nu, precis som för företag och hushåll. Den höga inflationen och stigande räntor för med sig stora ekonomiska utmaningar. Även Linköping påverkas av den ekonomiska oron, men genom vårt nya styre, där Moderaterna har gått samman med Socialdemokraterna, kommer vi göra allt vi kan för att värna Linköpings bästa, trygga kvaliteten i välfärden och mota skattehöjningar. 

Vi i Tillsammans för Linköping vet att företag innebär arbetstillfällen och innovationer, att detta innebär trygghet men också skatteintäkter till sjukvård, skola och omsorg. Vi kommer därför alltid ha företagens bästa i åtanke. Det kommer vi göra genom att bland annat prioritera följande: 

* För företag ska det vara enkelt att ha kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen. Kommunen ska därför kontinuerligt sträva efter att förbättra sin serviceinriktade myndighetsutövning gentemot Linköpings företagare. Exempelvis genom att förenkla för mindre och lokala företag vid upphandlingar, ha korta handläggningstider samt att ha tydliga och transparenta taxor och avgifter för exempelvis tillsyn och kontroller. 

* I Linköping ska det finnas goda möjligheter för företag att etablera sig och expandera. Kommunen behöver därför ha god tillgång till mark för expansion genom att vara en aktiv köpare när tillfälle ges, men också genom att ha detta i åtanke vid översiktsplanering och planarbete av områden i kommunen.

* Linköpings olika företagskluster spelar en viktig roll för näringslivets utveckling, men också för att locka hit nya företag. Det är därför viktigt att Linköpings befintliga företagskluster kontinuerligt utvecklas så att de har bästa möjliga förutsättningar. 

* Flera företagare uppger att det för komplicerat och tidskrävande att anmäla brott till polisen och väljer därför att inte göra det. Det ger en skev bild av hur situationen för våra företagare faktiskt ser ut. Linköpings kommun ska därför ha en kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet och arbeta för åtgärder som utgår från den trygghetsundersökning som kommunen gör. Det ska också leda till åtgärder som bland annat att verka för att polisen underlättar för företagare att rapportera brott, förslagsvis genom ett trygghetsnummer mellan polis och näringsliv. 

* De kommunala aktörer som gräver i stadsmiljön ska i möjligaste mån samordna planerade grävarbeten så att störningarna i Linköpingsbornas och företagens vardag minskas. 

Utöver ovan nämnda områden finns mer att göra och därför behöver vi företagens hjälp för att ytterligare underlätta för näringslivet att växa och anställa. Vi uppmanar därför er företagare att ta kontakt med oss styrande politiker om ni vill bidra eller har tips på hur vi kan göra Linköpings företagsklimat ännu bättre. Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid.