Ett försök att förvilla läsarna i debatten om friskolor

Artikelförfattarna som är företrädare för Almega skriver om ”friskolemotståndare” i sin artikel. Jag undrar vilka friskolemotståndarna är?

Debatt 8 september 2021 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Föräldrar i Skäggetorp gillar det fria skolvalet" (3/9).

Jag är aktiv i skoldebatten och har aldrig pratat med eller träffat på någon som är emot friskolor. Jag har heller inte träffat på någon som är emot valfrihet. 

Artikelförfattarna hänvisar till en undersökning som ska ta reda på om föräldrarna i Skäggetorp gillar det fria skolvalet eller inte. Undersökningen är genomförd av Demoskop, men de glömmer berätta att Demoskop startades av Peje Emilsson som startade PR byrån Kreab och skolkoncernen Kunskapsskolan.

 

Artikelförfattarna skriver att det finns ett antal olika förslag och utredningar som syftar till att göra det svårare att driva friskolor. Här har de fel igen.  

Den utredning som de åsyftar är den utredning om en mer likvärdig skola som Björn Åstrand var huvudutredare för. 

Utredningens förslag om skolval syftar till att öka valfriheten för föräldrarna, göra det lättare att välja skola och att skolvalet ska bli rättssäkert och gemensamt. Med utredningens förslag får alla föräldrar samma möjlighet att önska skola till sina barn enligt samma regler och urval. 

 

Artikelförfattarna skriver att friskolor riskerar att få sänkt skolpeng med åtta procent eller mer, och att det skulle slå undan benen för alla friskolor som redan är underfinansierade. 

Här har de fel igen. Utredningens förslag om differentierad skolpeng syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunala och enskilda huvudmän. 

Kommunens lagstadgade utbudsansvar, alltså ansvaret att erbjuda skolplacering till alla elever är kostnadsdrivande. Eftersom kommunala huvudmän måste ha tomma skolplatser ökar genomsnittskostnaden per elev och därmed skolpengen. 

Det finns en inbyggd överkompensation till friskolor i nuvarande lagstiftning vilket får konsekvensen att den kommunala skolan är underfinansierad. Det är orimligt att friskolor får ersättning för ett ansvar de enligt lag inte har. 

 

Avslutningsvis skriver företrädarna för Almega att det i grunden handlar om skillnaden mellan valfrihetens vänner och dess motståndare. Även här har de fel.

Att skapa en mer likvärdig skola handlar om att öka valfriheten för alla föräldrar, även de som bor i Skäggetorp samt att skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunala och enskilda huvudmän. 

De enda som pratar om friskolornas vara eller icke vara och minskad valfrihet är friskolelobbyns företrädare där Almega är en av aktörerna. 

Artikelförfattarna försöker medvetet förvilla läsarna. Det är viktigt att komma ihåg att Almega varken företräder föräldrar eller elever. De har i uppdrag och betalt för att företräda friskolornas och därmed även skolkoncernernas ekonomiska intressen. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Vill att flera skollokaler ska ses över omgående: "Det börjar brinna i knutarna"

Vill att flera skollokaler ska ses över omgående: "Det börjar brinna i knutarna"

L: Mjölby har förutsättningar att vara mycket bättre – "den socioekonomiska sammansättningen har betydelse"

L: Mjölby har förutsättningar att vara mycket bättre – "den socioekonomiska sammansättningen har betydelse"

Ledare: För guds skull Liberalerna – lämna de konfessionella friskolorna i fred

För guds skull Liberalerna – lämna de konfessionella friskolorna i fred

Här är åtgärderna som Motalas coronamiljoner ska gå till i skolan

Här är åtgärderna som Motalas coronamiljoner ska gå till i skolan

Debatt: Sekularismen – förutsättning för religionsfrihet

Visa fler