Endast Sverige tycks ha svalt DCA-avtalet oläst

I nästa vecka ligger avgörandet av Sveriges fortsatta suveränitet och Östergötlands försvar i riksdagens händer, skriver debattörerna.

DCA överlåter områden att bli exklusivt amerikanska, där Sveriges alla myndigheter underkastas och helt frånsäger sig rätten till insyn, skriver debattörerna.

DCA överlåter områden att bli exklusivt amerikanska, där Sveriges alla myndigheter underkastas och helt frånsäger sig rätten till insyn, skriver debattörerna.

Foto: AP Photo/Kevin Wolf/TT

Debatt2024-06-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Öppet brev till Östergötlands riksdagsledamöter:

Vi är många östgötar som är djupt oroade över de pågående krigen runt om i världen och den påtagliga eskaleringen som Sverige numera blivit en del av. Sverige har gått med i Nato som åtminstone kräver att alla länder är överens innan beslut tas. I DCA-avtalet ges USA i stället rätten att fatta helt egna beslut, och blir därför en mycket farlig ödesfråga. Giltighetstiden har USA satt till 10 år utan att avtalet kan annulleras! I nästa vecka ligger avgörandet av Sveriges fortsatta suveränitet och Östergötlands försvar i dina händer. Avtalet har långt vidare konsekvenser än vad som är rimligt att överblicka efter en så kort beredningstid.

Har du läst själva avtalstexten? Det är bara det som står i texten som gäller och inte egna eller andras tolkningar av och förhoppningar om den. Det är viktigt att notera, dels hur klara och tydliga formuleringarna är eller inte är, dels vad som faktiskt inte alls står i texten! Vi förutsätter att du som en av våra folkvalda noggrant själv läser hela avtalstexten och diskuterar den i mycket god tid innan du röstar.

Avtalstexten väcker många frågor. Varför är Sverige det enda nordiska land som inte har skrivit in ett förbud mot kärnvapen, vilket Danmark och Norge har gjort. Finland har en lag mot kärnvapen. Norge har dessutom skrivit in en förhandlingsklausul och kan annullera hela avtalet varje år om de så önskar. Men inte ens det har Sverige!

DCA överlåter områden att bli exklusivt amerikanska, där Sveriges alla myndigheter underkastas och helt frånsäger sig rätten till insyn. USA:s militär och den utrustning de tar hit, styrs helt av amerikanskt befäl och ytterst av USA:s nuvarande och kommande presidenter, kända som okända. I Östergötland är det Kvarns övningsfält med omgivningar och natur som det handlar om. Där har USA:s militär all rätt att stänga oss ute, även med våld om de anser så behövs. 

Hur kommer vår urgamla allemansrätt kunna samsas med stängda amerikanska områden? Vad sker med jaktlag och fisket, boskap, betesmark, blåbärsskörd, svamp och naturen vi är vana att fritt disponera? Hur blir det med vår dricksvattentäkt Vättern? Allt det vi själva vill skydda från militära interventioner och farligt avfall. Alla berörda i och runt de 17 särskilt utvalda militärområdena har genomgripande begränsningar att vänta, det visar avtalstexten med all tydlighet.

DCA ger USA rätten att föra in och föra ut vad som helst tullfritt och skattefritt och utan svensk myndighetskontroll. Valuta, vapen, varor ... Migrationsverkets bakgrundskontroller ska inte ens få gälla medföljare. Styrkorna, deras anhöriga och löst knutna kontakter kommer att ta i anspråk både skog och mark och mer urbana områden i Östergötland. Alla som kommer hit DCA-anknutet – inte bara militärer – kan bära skjutvapen också på fritid, under krogrunda i Linköping eller Motala, på Husbyfjöls marknad och Skänninge Marken. De kan inte ens tillrättavisas, då rätten till personligt självförsvar inkluderar egna skjutvapen. Vid brottsmål kommer amerikansk och inte svensk lag att gälla. 

Våra närmaste grannländer har ställt krav på USA i sina DCA. Finlands justitiekansler invänder att Finland genom avtalet upphäver sin suveränitet inom flera områden. Finland bordlägger sitt beslut till hösten. Så gör nu även Danmark. Det har föranlett ytterligare utredning av avtalstexten innan beslut kan tas. Så klokt! Norge har gjort No trespass-skrivningar. 

Vi har studerat skillnaderna i avtal. Alla våra grannar har egna och olika skrivningar, till exempel upprepade formuleringar i paragraferna om fastslagningar av egen suveränitet, kortare avtalslängd, skrivningar kring avslut, förtydliganden kring jurisdiktion i frågor om dödsstraff, sexualbrottslagar, tvisters lösande samt inte minst förbud mot införande av vissa typer av vapen. 

Endast Sverige tycks har svalt USA:s DCA-mall oläst när regeringen de facto lämnade över vårt försvar i händerna på annan (främmande) makt? När du läst avtalstexten i dess helhet, ställ dig då frågan: På vilket sätt kan DCA göra Sverige till en tryggare plats de närmaste 10 åren? Om du fortfarande är positiv till DCA i stort, kommer du ändå att finna delar i det som kan medföra uppenbar risk. Då går avtalet att förbättra avsevärt. Hur ska allt bekostas nu när det dessutom saknas pengar till vården och skolan? Kräv att få se en kostnadsfördelning före beslut!

All makt utgår från folket. Men vi har inte blivit tillfrågade. Vi har fått ta reda på allt själva och vi har på kort tid samlat 21 000 namnunderskrifter för en folkomröstning i frågan och totalt 26 000 underskrifter för ett nej till DCA.

Fotnot: Defense Cooperation Agreement (DCA) är ett bilateralt militärt samarbetsavtal mellan Sverige och USA.